Her i Dikeveien, mellom Europris og Rusta, kommer Solid Gruppens nye hovedkontorHer i Dikeveien, mellom Europris og Rusta, kommer Solid Gruppens nye hovedkontor

Nytt hovedkontor del 2: Arkitektkonkurransen er i gang

2022-02-17
Som vi annonserte i november skal Solid Gruppen bygge nytt hovedkontor på Dikeveien. Vi ønsker å gi følgerne våre et innblikk i prosessen med hvordan vi utvikler og skaper nye bygg. Nå er vi kommet til neste milepæl, nemlig arkitektkonkurransen. Her forklarer vi hvordan denne prosessen foregår og viser resultatene juryen nå skal vurdere.

I desember ble flere arkitekter invitert til en arkitektkonkurranse for det nye hovedkontoret. Prosessen startet med en fyldig brief der Solid presenterte hvilke ønsker vi sitter med for det nye kontorbygget, og hvilke kriterier som legges til grunn for valg av arkitekt. Nå nærmer vi oss slutten på dette løpet, og i forrige uke leverte arkitektene presentasjoner av sine skisser og ideer for det nye bygget. 

Presentasjonen ble gjort for styringsgruppen, samt to fagpersoner, som sammen danner juryen. Ettersom det kun vil være èn vinner, har vi valgt å kompensere de tre tapende byråene med en pengesum for arbeidet de lagt ned. 

Vil utvikle et bygg med sterkt fagmiljø

Solid Gruppen har store ambisjoner for det nye hovedkontoret, og et av de overordnede målene er å samle et godt utvalg av fagmiljøer innen bygg, anlegg, smarthus, prosjektering og arkitektur. Allerede har flere aktører tatt kontakt på bakgrunn av dette, og ønsker en tidlig dialog med andre potensielle interessenter. 

Les også: Del 1: Solid Gruppen har kjøpt tomt og bygger nytt hovedkontor

Bygget vil få 3-4 etasjer og store arealflater, hvilket skal legge forholdene til rette for en god kombinasjon av både lukkede og åpne miljøer. Basert på hvilke behov den enkelte leietaker vil ha, søker vi å legge forholdene til rette i samråd med arkitekt. Om dette er noe du også vil høre mer om, kan du kontakte konsernsjef Terje Lyngaas

Spennende tanker og skisseforslag

Vi avslører ikke hvilke fire arkitektbyråer som er engasjert, men ønsker å gi et innblikk i hvilke forslag som er utarbeidet. Dette er et stort og viktig steg man tar på veien fra tomtekjøp til innflytting i nytt bygg. Presentasjonene ble avholdt gjennom en innholdsrik og intensiv dag for kort tiden sin. Samtlige var gode og gjennomarbeidede, og bydde på nokså ulike løsninger for det nye hovedkontoret. 

En kjent utfordring med denne prosessen er at man ofte liker forskjellige ting ved hvert enkelt alternativ, for deretter å måtte selektere og lande på hva som vil være det beste for helheten. Arkitektens evne til historiefortelling og visualisering vil her være vesentlig for å selge inn sine forslag best mulig.

Nedenfor kan du se de 4 skisseforslagene som juryen nå skal velge mellom. Bla gjennom for å se de ulike forslagene. Vi har fått en rekke skisser og mye bakgrunnsinformasjon fra hver arkitekt, men her ser du fasadene fra hver forslagsstiller. Bidragene er gitt vilkårlige navn med forslag 1-4.

En avgjørelse er ventet å finne sted i uke 9, og vi gleder oss til å annonsere hvilken arkitekt og konsept som vinner.