solid
Fredrikstad Kommune besøkte Solid Gruppen i anledning stuntet "24 bedrifter på 24 timer". Foto: Rune SolbrekkeFredrikstad Kommune besøkte Solid Gruppen i anledning stuntet "24 bedrifter på 24 timer". Foto: Rune Solbrekke

24 bedrifter på 24 timer - Fredrikstad Kommune besøkte Solid Gruppen

2022-09-01
Fredrikstad Kommune ved næringssjef Kari Halvorsrud arrangerte denne uken stuntet "24 bedrifter på 24 timer" for å bli bedre kjent med næringslivet i kommunen. Solid Gruppen var en av bedriftene og gjennom en effektiv sesjon fikk vi både presentert tanker og ideer, samt lært næringsseksjonen i kommunen litt bedre å kjenne.

Delegasjonen fra kommunen startet allerede kl.6 med sitt første bedriftsbesøk på nes andelsgård på Rolvsøy. Deretter gikk turen innom Europris i Dikeveien før Solid Gruppen ventet klokka 8. Møtevirksomheten pågikk hele dagen og endte til slutt klokka 5 hos Family, et besøk som ble avsluttet med en treningsøkt. 

Fra kommunen stilte Per-Erik Torp, etatssjef i Miljø og byutviklingsetaten, næringssjef Kari Halvorsrud og næringsutvikler Anna Gyure-Szamosi.

Hva er viktig for oss i Solid Gruppen? 

Det var et av punktene på agendaen som konsernsjef Terje Lyngaas og daglig leder i Solid Prosjekt, Kim Johansen, presenterte for kommunen. Det er begrenset hvor dypt man kan gå inn på ulike temaer under en slik setting, men vi fikk likevel luftet både tanker og ideer.

Konsernsjef Lyngaas var klar på de 3 viktigste kriteriene vi ønsker fokus på fra kommunens side. Nemlig tilgang på gode ressurser, tilgang på næringstomter /- lokaler og forutsigbarhet innen plan og bygg.

- Gjør det enda mer attraktivt å bosette seg i Fredrikstad gjennom bedre tilrettelegging av alt fra skoletilbud til boligtomter. Tilgang på arbeidskraft i form av gode ressurser er viktig for alle bedriftene i Fredrikstad, var formaningen fra Lyngaas. 

Solid Gruppen utgjør arbeidsplassen til godt over 300 ansatte og omsatte for i 2021 for i overkant av 1,1 milliarder. Prognosene peker på en økt omsetning i 2022.

Forutsigbarhet innen plan og bygg

Kim Johansen, daglig leder i Solid Prosjekt, forklarte viktigheten av forutsigbarhet når det kommer til plan- og bygningsmyndighetene. I snart 20 år har han jobbet med eiendomsutvikling i Østfold-byene og opp til Lillestrøm og Jessheim. Erfaringene er mange, og ikke alltid til det bedre.

- Som utvikler ønsker man i størst mulig grad å vite hva man kan bygge og ikke bygge på forhånd, før man investerer i nye prosjekter. Når det er satt regler og laget arealplaner, gir dette rettferdige føringer for eiendomsutviklere, forklarte han.

Etatsjef for Miljø og byutviklingsetaten i kommunen, Per-Erik Torp, responderte med at dette er noe også kommunen er veldig opptatt av. - Vi bruker mye tid på hvor nøyaktig man kan være i arbeidet med arealplanen. Vi har et system med forhåndskonferanser for å treffe utbyggerne tidlig, og det er noe vi ønsker enda mer av. Hvor mye avklaringer kan man gjøre allerede før man kjøper tomta. Her ønsker kommunen å være tilgjengelige og komme tidligere på banen, avsluttet han. 

Viktigheten av samarbeid mellom kommune og næringsliv

Vi takker så mye for det hyggelige besøket og at Solid Gruppen var en av de utvalgte. Vi heier på tiltaket og synes det er svært positivt at kommunen søker innspill og erfaringer fra et bredt spekter av små og store bedrifter i ulike bransjer. 

I bunn og grunn ønsker vi alle det samme, nemlig en kommune og by som fungerer best mulig for både privatpersoner og næringslivet.