Utsettelser på Strømnesåsen

På Strømnesåsen er det Råde Kommune som har ansvaret for å ferdigstille infrastrukturen i form av vei, strøm, fiber og vann/avløp. Arbeidet var estimert å ta halvannet år fra oppstart og stå klart for overlevering til grunneierne sommeren 2022. Nå blir det forsinkelser - dessverre.

Strømnesåsen er et boligprosjekt som har vært snakket om i veldig mange år, og det er naturlig nok stor nysgjerrighet fra interessentene for å vite mer om beliggenhet, boligtyper, størrelser og priser med mer. 

Sommeren blir til høsten

Siste nytt som vi har fått er at det blir forsinkelser på arbeidet, og ferdigstillelse forventes oktober 2022 i stedet for sommeren. Dermed må både grunneierne, boligutviklerne og interessenter smøre seg med litt mer tålmodighet før flere detaljer kommer og salgsprosessen kan starte.

Se også: Ny dronevideo fra Strømnesåsen

Vi ser for oss å starte med tomtesalget fortløpende dersom dagens planlagte fremdrift vil holde seg. Vi gleder oss stort til dette og håper alle henger med oss videre på reisen til det som vil bli et utrolig fint prosjekt!

Store, spennende planer

Solid Prosjekt er en av flere utbyggere som planlegger sine delområder på Strømnesåsen. Vårt område ligger øverst i den første halvdelen som skal bygges ut, og vil bestå av i underkant av 40 eneboligtomter og noe under 100 rekkehus og leiligheter. Ved å melde interesse for prosjektet vil vi holde deg fortløpende oppdatert om fremdriften og informasjon rundt salgsstart.