youtube_video_preview

Statusoppdatering fra Strømnesåsen

Grunnentreprenøren jobber seg videre på Strømnesåsen, og i løpet av april er det blant annet blitt klargjort for viktig infrastruktur som strøm, fibernett og veilys. Se også ny dronefilm fra området som er filmet i slutten av april.

På Strømnesåsen er det planlagt mange boliger i årene som kommer, men først av alt må infrastrukturen bygges opp. Dette er et arbeid som utføres av Sarpsborg-entreprenøren Park & Anlegg på oppdrag fra Råde Kommune og i samarbeid med grunneierne. Når dette arbeidet er sluttført vil Solid Prosjekt som utbygger få tilgang til området.

Klargjøring for viktig infrastruktur

Prosjektingeniør Axel Skistad i Park & Anlegg har oversikten over hvordan statusen er på Strømnesåsen per april. - Vi har siste måned ferdigstilt hovedparten av VA-anlegget, og fylt opp forsterkningslaget i hovedveien oppover. I tillegg er det klargjort til kabelgrøfter for el (strøm), fiber og veilys.

På videoen øverst i artikkelen kan du se hvordan veisystemet opp til, og rundt på feltet blir stadig mer synlig i terrenget. Nå er også de mobile knuseverkene tatt bort, etter å ha produsert mindre fyllmasser av overflødig sprengstein fra feltet.

Meld interesse for å bli oppdatert via vårt nyhetsbrev