Solid Eiendoms delfelt på Strømnesåsen, juni 2023Solid Eiendoms delfelt på Strømnesåsen, juni 2023

Status fra Strømnesåsen - juni 2023

Sommeren er her for fullt, og juni-måned er straks over. Vi legger bak oss en måned med fantastisk sommervær, som vi håper fortsetter inn i juli og fellesferien. Råde kommune er nå godt i gang med fradeling av tomter på Strømnesåsen, og vi har fått det første illustrasjonsbildet av boligfeltet som skal bygges.

I juni har Råde kommune kommet langt i arbeidet med fradeling av eneboligtomtene på Strømnesåsen, og vi håper dette arbeidet er ferdig i løpet av august. Når tomtene er fradelt, starter prosessen med å føre over tomtene fra grunneier til oss i Solid Eiendom. Hvis vi ikke møter noen hindringer på veien, har vi et håp om å kunne ha tomtene salgsklare ved månedsskiftet august/september. 

Tomter klare for salg i løpet av 3.kvartal 

Vi ser frem til å kunne starte salget av eneboligtomtene, og kommer til å sende informasjon til alle registrerte interessenter så snart alt er klart. Eneboligtomtene på Strømnesåsen har en størrelse på ca. 590m2 - 1100m2. Majoriteten av tomtene ligger på 650-750m2. Prisene på eneboligtomtene vil variere fra ca. 2.100.000,- til 2.800.000,- avhengig av størrelse og beliggenhet. 

Illustrasjonsbilde av boligene på Strømnesåsen, avvik vil forekomme Illustrasjonsbilde av boligene på Strømnesåsen, avvik vil forekomme

Jobber med entreprenør på boligfeltet 

Parallelt med at vi venter på at eneboligtomtene skal bli ferdig fradelt og matrikulert, venter vi også på at delfeltene hvor det skal bygges atriumshus, rekkehus og leiligheter skal fradeles. Så fort vi får tilgang på delfeltene, vil vi sende rammesøknad til kommunen. Vi har også startet dialogen med entreprenør, for å kartlegge priser og videre fremdrift. Vi håper å lansere det første delfeltet med atriumshus og rekkehus i løpet av 4.kvartal 2023.