Slik blir eneboligtomtene til Solid Eiendom på Strømnesåsen

2023-04-28
Solid Eiendom sitter på totalt 38 eneboligtomter på det øverste delfeltet på Strømnesåsen, og målet er salgsstart juni 2023. Her kan du lese deg litt opp på hvordan eneboligtomtene blir med tanke på størrelser, priser og annen relevant informasjon.

Prosjektutvikler i Solid Eiendom, Hans Magnus Lutnæs, kommer her med litt mer detaljert informasjon om eneboligtomtene våre på Strømnesåsen.

- Oppmåling av den enkelte tomt er fortsatt ikke ferdigstilt per april 2023, men tomtene er forventet å utgjøre mellom 600 til 1.000 kvadratmeter. På eneboligtomtene er maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) 25%. Prisene er heller ikke landet, men vi ser for oss priser mellom 2,1 - 2,7 millioner per tomt. Totalt sett sitter vi på 38 eneboligtomter som skal selges, men ikke alle vil komme ut for salg samtidig. Tomtene vi selger kommer uten byggeklausul, hvilket betyr at du står fritt til å velge hustype og leverandør helt selv. Men, du må forholde deg til rammeverket i reguleringsbestemmelsene, forklarer Lutnæs.

Infrastruktur og beliggenhet 

Alle tomtene leveres med vann, avløp, strøm og fiber en meter inn på tomtegrensen til den enkelte tomt. Det gjør jobbe enda enklere for tomtekjøper å sette i gang.

- Alle tomtene vil få gode solforhold, utsyn og nærhet til marka og kvartalslekeplassen. I tillegg er infrastruktur som veier, vann og avløp i området allerede ferdigstilt. Med tanke på beliggenhet så ligger området ca 1,5 til 2 kilometer bortenfor jernbanestasjon, barnehager og barneskole. I tillegg er det anslagsvis 2,5 km til Karlshus Sentrum med butikker, bakeri og flere spisesteder. Og skal du på farten er det ca 15 minutter med bil til nabobyene Moss, Sarpsborg og Fredrikstad, sier Hans Magnus.

Dersom man kjøper allerede i juni – kan man da bare sette i gang?

- Ja, det kan du. Så fort tomtesalget finner sted står enhver kjøper fritt til å sette i gang med tegning av hus og offentlige søkeprosesser, med mulighet for bygningsmessige igangsettelser så fort alle nødvendige godkjennelser foreligger. Disse prosessene er den enkeltes tomteeiers ansvar, avslutter prosjektutvikler Hans Magnus Lutnæs.