youtube_video_preview

Status fra Strømnesåsen - januar

Januar er straks over, og vi er godt i gang med det nye året. Dette blir et spennende år hvor vi endelig kan starte salget av tomter og boliger på Strømnesåsen. Siden forrige oppdatering har feltet blitt hugget og klargjort, og vi kan nå se den flotte utsikten som boligene kommer til å få.

Infrastrukturen på Strømnesåsen er nå ferdigstilt, og vårt område er ferdig hugget. Planen fremover er å sette opp et visningssenter på feltet, dette vil bli gjort i starten av uke 6. Visningssenteret vil bli pusset opp og klargjort for besøk i løpet av de neste 4-8 ukene. Vi vil også i løpet av februar få de første illustrasjonene av byggene utvendig, som vi gleder oss til å vise dere. 

Salgsstart i løpet av andre kvartal 

Det som gjenstår før vi kan starte salget av tomter, er fradelingen fra kommunen. Vi tror og håper dette skjer i løpet av kort tid, slik at vi kan starte salget av tomter i starten av andre kvartal. Videre vil det bli salgsstart av rekkehus og atriumshus mot slutten av andre kvartal. 

Endringene på Strømnesåsen er massive siden vi sist var oppe i desember og tok bilderEndringene på Strømnesåsen er massive siden vi sist var oppe i desember og tok bilder

Strømnesåsen satt på kartet

Vi har tidligere skrevet om hva som blir gatenavnene på den første delen av Strømnesåsen, og nå er disse å finne i kartene til 1881. Det er nok et morsomt fremskritt på veien mot et nytt boligfelt. 

Langs Tombveien skjer det også ting, og her er nå to bussplasser med skur blitt etablert for fremtidige beboere. I tillegg er det kommet opp rikelig med belysning i området og snart skal gang- og sykkelstien opparbeides. Denne vil gå fra Strømnesåsen og bort til Råde Stasjon, og sørge for sikker vei for alle myke trafikanter.