youtube_video_preview

Status fra Stømnesåsen - september

På Strømnesåsen er grunnentreprenør Park & Anlegg i sluttfasen med infrastrukturen. Opparbeidelse av vei, el og fiber skal ferdigstilles før kommunen tar over. Etter at kommunen har tatt over vil utbyggerne få tilgang til tomtene sine og kan starte salgsprosessene.

Vi kan ikke med sikkerhet si når overtagelsen til kommunen vil finne sted, men vi har stor grunn til å tro at det skjer i løpet av oktober. For oss i Solid Prosjekt, og de andre utbyggerne på området, betyr det at vi endelig får tilgang.

Vi vil oppdatere alle registrerte interessenter på når det gis mulighet for å besikte området selv. I videoen øverst i denne saken får du en oppdatering på hva som er status per 30.september.