solid

Presentasjon av Råde Jeger og Fiskeforening

Råde er en populær destinasjon for både jakt og fiske. Januar 1977 ble Råde Jeger og Fiskerforening stiftet, og per i dag har de over 400 medlemmer. Vi har tatt en prat med leder i foreningen, Reinert Henry Fredriksen, om hva foreningen har å tilby sine medlemmer.

Råde Jeger og Fiskerforening (RJFF) ble stiftet i januar 1977, og frem til juni samme år ble det innmeldt 133 medlemmer. - På den tiden var det en enkel leirduebane ved Bruberget, som ligger lenger inni skogen enn der vi nå er etablert, sier Reinert. Råde JFF holder i dag til lengst inne i Jerndalen, med innkjøring fra Saltnesveien ved Tomb VGS.

I dag har foreningen fortsatt 7 betalende medlemmer fra da de startet opp, pluss 8 medlemmer som har vært med i 40 år. Per 15.03 var det 416 medlemmer i foreningen, og de har den siste tiden opplevd en stor medlemsvekst på tross av reduserte tilbud i perioden med pandemi. 

Fiskeutvalget 

- Fiskeutvalget har en "primus motor" som utrettelig har nedlagt et formidabelt arbeid i de fem gytebekkene for sjøøretten, som RJFF har pleiet de siste 16 årene. I tillegg til dette arbeidet arrangeres det flere konkurranser og aktiviteter hvert år, slik som isfiskekonkurranse, sjøørret konkurranse, sommerfiskekonkurranse og sommerferieskolen i Råde (i samarbeid med Allaktivitetshuset - Råde Kommune). Her stiller fiskeutvalget med båt og mannskap en uke i juni og august, og tar med barn på fisketurer m.m. i Vansjø.

Fiskeutvalget har fellesturer både nært og fjernt, samt en grei foreningsbåt som medlemmer kan leie for en rimelig penge. Båten ligger normalt på Saltholmen. 

Hagleutvalget 

- Vårt prima hagleutvalg med alle sine trivelige medlemmer og mesterskyttere, er godt kjent for å ofte ta for seg av topp-plasseringene i konkurranser rundt forbi, slik som Fylkesmesterskapet, Klubbmesterskapet i Jegertrap, Svein Ihlebys minnepokal og andre konkurranser. I tillegg er de svært gode til å ta seg av nye skyttere, og holde trivsel og rekrutteringen oppe.

På slutten av 2021 gikk RJFF til innkjøp av Compak Sporting anlegg i Jerndalen, levert av Promatic. Anlegget ble montert opp 1. november 2021, og offisielt åpnet 13. november 2021. Dette har vært en stor suksess! Med anskaffelsen av Compak Sporting har det også åpnet seg muligheter for å arrangere Nordisk Jaktskyting stevner i samarbeid med Rifleutvalget. 

Rifleutvalget

- Vi har en formidabel gruppe medlemmer her som har stor kunnskap med kulevåpen. Som sikkert kjent for flere er dette en 100 meters bane med 5 separate plasser. Vi holder åpent hele året, pluss løpende elg når det ikke er snø eller is på skinnene. De som har vakter her er veldig flinke til å hjelpe nye skyttere, og får de til å komme tilbake for mer og mer trening.
I skyting, som i andre disipliner er det den jevne treningen som gjelder, for å være best mulig forberedt for jakta.

- Det å drive en riflebane med elektroniske skiver er ikke det rimeligste tilbudet å tilby rifleskyttere. Her er det mange elementer som forståelig nok blir skutt i filler ved normale treff i skiva. Sist sommer ble vollen bak skivene utbedret, og ny masse fylt på. Dermed måtte løpeelgen demonteres for å få frem maskiner og masse. En av våre medlemmer skaffet 150m3 med ny godkjent masse, og ikke minst fikk vi låne gravemaskin. Alt dette gratis. Når elgbanen som ble bygget i 2010 skulle monteres ble derfor et helt nytt underlag i impregnerte og rustfrie materialer brukt. Samt mye annet nødvendig vedlikehold som ble utført ila. sommerstengningen i juli, og 450 dugnadstimer ble nedlagt. Helt formidabelt godt jobba!

Ungdomsutvalget

- Vi har en aktiv ungdomsgruppe som i fjor gjennomførte beverjakt i Nord-Odal, og storviltjakt i Gausdal, veldig vellykkede turer. Ungdommene trener regelmessig gjennom hele året, både med hagle og rifleskyting. Samt en hel rekke andre aktiviteter.
Dette er gratis for barn/ungdomsmedlemmer for kun 175 kr i året.

Introduksjonsjakt for rådyr

- Vedrørende introduksjonsjakt for rådyr for nye jegere, menn eller kvinner, unge eller eldre så er alle velkomne til å delta når det passer, og så mange ganger de vil. Dette gjelder hver lørdag i perioden 25/9 - 23/12. Vedkommende må bare registrere seg først. Dette er et gratis tilbud vi har hatt de siste 2 årene med gode resultater. Vi har også et mindre jaktterreng oppe ved Vansjø for fugl og rådyrjakt. Begge jaktterrengene tilhører Råde Kommune, som lar medlemmene av Råde JFF benytte seg av disse.

RJFF er antagelig den eneste lokalforeningen i Østfold med riflebane og løpende elg med elektronisk anvisning, sporting bane, trapbane og en «innlagt» gytebekk og jaktterreng på vårt område.  

Se også vår artikkel om fiske i Skinnerflo:
Skinnerflo i Råde innehar Norgesrekorden for en av fiskeartene