solid

Visste du at Skinnerflo innehar Norgesrekorden for en av fiskeartene?

2021-07-27
Fra Strømnesåsens østre side kan du skue ned mot et vann som ligger plassert mellom hovedveien og jernbanen. Dette er Skinnerflo, en elvesjø som sammen med Seutelva utgjør et sideløp til Glomma rundt Rolvsøy. Her finnes det mange ulike fiskearter, og Skinnerflo innehar faktisk flere Norgesrekorder for èn av artene.

Hele sjøen, samt noe av våtmarkene langs breddene og Haugeelva opp til fylkesvei 112 (Hauge bru), inngår i Skinnerflo naturreservat. Området er viktig for våtmarksfugl, og det er registrert så mye som 73 ulike fuglearter her.

Norgesrekorden som ble tatt i Skinnerflo

Vannet har preg av slettesjø, som skiller den fra andre næringsrike sjøer i fylket. Vannet er ganske grunt, og i følge Miljødirektoratet er det oppgitt at den største dybden kun er 1,5 meter. Det er mange ulike fiskearter i vannet, hvilket gjør den til et ekstra interessant sted å ta med stanga. Faktisk innehar Skinnerflo også Norgesrekorden for en av fiskeartene. I mai 2012 ble det fanget en rekordstor sørv akkurat her. Eksemplaret veide 1,46 kg og ble tatt av Ole-Håkon Heier. Dette var en forbedring av rekord-eksemplaret som ble tatt i juni året før, som veide 1,42 kg.

Sørv er forøvrig en liten, tilpasningsdyktig karpefisk som er vanlig i hovedsakelig innsjøer i fylkene rundt Oslofjorden.

Slik registrerer du en sportsfiskerekord

Det settes stadig vekk nye rekorder og flere arter er ikke engang registrert. Selve registreringen av norske sportsfiskerekorder begynte så smått i 1973, da Alle Menn publiserte den første rekordlista. Her kunne man finne 11 ferskvannsfisker og 8 saltvannsfisker, i følge Villmarksliv. Men, ettersom antallet rekorder økte lite, ble ansvaret overført til bladet Villmarksliv i 1976. Fra dette tidspunktet ble også rekordlistene anerkjent som de offisielle norske sportsfiskerekordene.

Listene oppdateres fortløpende og i dag er nesten alle de norske ferskvannsfiskene representert på rekordlista, mens antallet saltvannsfisker har økt til godt over 100 arter. Det er imidlertid fremdeles en rekke norske saltvannsfisker som ikke er registrert på rekordlista.

På denne siden finner du lenker til de offisielle norske sportsfiskerekordene, i tillegg til regler og et innmeldingsskjema du må bruke hvis du vil få en eventuell norgesrekord godkjent.