solid
youtube_video_preview

Ny dronevideo fra Strømnesåsen

Strømnesåsen er et nytt boligfelt under utvikling i Råde Kommune hvor flere eiendomsutviklere nå planlegger sine delfelt for salg. Totalt er det estimert 650 boliger på hele feltet, og Solid Prosjekt vil stå for ca 140 av disse. De fordeler seg på en rekke tomter for eneboliger (uten klausuler - frihet til å velge egen snekker selv) og resterende mellom atriumshus og flermannsboliger.

På oppdrag fra Råde Kommune er det grunnentreprenøren Park & Anlegg som sørger for at infrastruktur i form av vann og avløp, grunnforhold, veistruktur også videre blir opparbeidet på Strømnesåsen. Arbeidet har en estimert varighet på 1,5 år og skal etter planen stå klart til overtagelse av grunneierne sommeren 2022.

I videoen øverst kan du se siste statusvideo fra området som viser hvordan arbeidet er per mars 2022. Nedenfor kan du se foreløpige arkitektskisser fra Solid sitt delområde som ligger øverst på Strømnesåsen. Ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt vil du bli oppdatert fortløpende for videre progresjon i det store boligprosjektet som er under oppføring.

youtube_video_preview