Næringslivet trives godt i Råde

2022-04-20
Visste du at Råde Kommune er blant landets aller beste når det kommer til privat sysselsetting? Kommune-NM er en årlig rangering i regi av NHO av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. Råde ble i 2021 nummer fem, men målet er å klatre helt opp på pallen!

Gjennom en årrekke har Råde i lokale medier blitt omtalt som en attraktiv kommune for bedrifter, blant annet på grunn av sin fleksible beliggenhet og ledig areal. I følge Brønnøysundregistrene er det per i dag 214 organisasjoner i kommunen som har minst to ansatte, og nesten hver tredje av disse igjen (68 stk) har minst 10 ansatte. De største arbeidsgiverne er Råde Kommmune (997 ansatte), Olimb Rørfornying (128 ansatte), Råde Bakeri Utsalg (118 ansatte), Ipoa (117 ansatte) og Råde Graveservice (99).

Derfor er Råde blant de beste

Kommune-NM måler kommunens økonomiske bærekraft og potensiale for vekst, slik sett kan en si at kåringen også måler attraktivitet for næringslivet. Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi.

Som innbygger i Råde Kommune ligger forholdene med andre ord godt til rette for både arbeidsgivere og arbeidstakere. I følge ordfører Rene Rafshol lener man seg ikke tilbake på de gode resultatene, målet er å klatre ytterligere og bli førstevalget for alle bedrifter i Norge som skal etablere seg et nytt sted.

Strømnesåsen blir en viktig del av Råde Kommunes vekstplaner i årene fremoverStrømnesåsen blir en viktig del av Råde Kommunes vekstplaner i årene fremover

Strømnesåsen sentralt for videre vekst

I dag har Råde Kommune i overkant av 7.500 innbyggere. Det betyr at de 650 boligene som er planlagt på Strømnesåsen de kommende årene vil ha en betydelig innvirkning på innbyggertallet, og dermed spille en vesentlig rolle med tanke etablerte bedrifter og muligheter for nyetableringer. Kommunen har forøvrig hatt sammenhengende befolkningsvekst etter andre verdenskrig, med 0,9 prosent årlig vekst de siste 10 årene. 

Folk flest i Råde jobber faktisk utenfor kommunen, hvilket igjen understreker hvor fleksibel beliggenheten er. I en oversikt fra 2019 hadde 71 prosent av bosatte arbeidstakere arbeid utenfor kommunen, hvorav 20 prosent i Moss/Rygge, 16 prosent i Fredrikstad, 13 prosent i Sarpsborg og i alt fem prosent i de øvrige østfoldkommunene. Fem prosent av de bosatte yrkestakerne i Råde hadde ellers arbeid i follokommunene og ni prosent i Oslo.

Bli oppdatert hver måned

Er du nysgjerrig på prosjektet? Meld interesse for boligprosjektet på Strømnesåsen og bli oppdatert gjennom våre månedlige utsendelser med områdevideo, artikler og info om prosjektet!