Skjerdump fra 1881 sine karttjenesterSkjerdump fra 1881 sine karttjenester

Nå er Strømnesåsen satt på kartet

Vi synes det alltid er gøy når det kommer nye fremskritt på Strømnesåsen, og dette er ekstra moro. Nå er nemlig Strømnesåsen og de første gatenavnene å finne på kartet. I hvertfall om du bruker karttjenesten til 1881.

Det finnes mange karttjenester på nettet, og disse oppdateres fra ulike kilder. Du har helt sikkert søkt opp gatenavn på GPSen i bilen, uten å få noen treff. Det er jo alltid like kjedelig, men årsaken er gjerne at den ikke er oppdatert. Dette er også tilfellet med Strømnesåsen i dag, ettersom infrastrukturen nettopp er opparbeidet og ingen boliger er oppført.

Blir 2023 endelig Strømnesåsens år?

Strømnesåsen er et boligprosjekt som har vært snakket om i flere tiår. Solid Prosjekt er en av utbyggerne her, og status per januar 2023 er at vi venter på tomter skal bli delt opp slik at vi kan overta våre områder fra dagens grunneiere. 

Vi har tidligere skrevet om hva som blir gatenavnene på den første delen av Strømnesåsen, og nå er disse å finne i kartene til 1881. Det er nok et morsomt fremskritt på veien mot et nytt boligfelt. Vi håper at den siste prosessen med fradeling skjer i nær fremtid og at vi kan starte med salgsarbeidet.

Nå ryddes det til boligfeltene

Denne uken fikk vi tilsendt dette bildet fra en av grunneierne i området som viser at hugsten er igangsatt. Her ryddes det til boligene som på sikt vil bli bygget. Vi vil sende en oppdatering på dette arbeidet i vår månedlige status i slutten av januar.

Bildet er tatt mot Fredrikstadveien og Stasjonsveien ved Råde MølleBildet er tatt mot Fredrikstadveien og Stasjonsveien ved Råde Mølle