Det er mange valg som skal tas ved kjøp av ny bolig, vi har spurt hva interessentene våre ønskerDet er mange valg som skal tas ved kjøp av ny bolig, vi har spurt hva interessentene våre ønsker

Dette ønsker interessentene på Strømnesåsen

Alle som registrerer seg som interessent på Strømnesåsen blir oppfordret til å fortelle litt om sine ønsker og behov, og hvilke kvaliteter de verdsetter ved både en ny bolig og nytt boligfelt. Dette er innspill vi følger med på og tar med oss i den videre prosessen. Her er en liten oversikt over hva folk ønsker - og ikke ønsker.

Et av de viktigste områdene vi ønsker å avdekke er interessen for boligtype. Er det eneboligtomt, rekkehus eller en leilighet som kan være aktuelt. Vi kommer til å legge ut en god blanding for salg, og interessentene har kunnet velge å krysse av for flere enn en boligtype. Det samme gjelder hvilke kvaliteter ved boligen eller boligfeltet man vektlegger. Her har vi gitt en rekke alternativer å velge blant, og man har mulighet til å velge flere.

Eneboligtomter er mest etterspurt

Strømnesåsen har vært snakket om på folkemunne gjennom mange tiår. I dette tilbakeblikket kan du lese om første skriveriene i Fredrikstad Blad tilbake til 2004. 

Hele 87% av respondentene våre ønsker seg aller helst en eneboligtomt. Tomtene vi legger ut for salg er forøvrig ikke bundet opp mot en forhåndsbestemt byggmester eller boligtype, hvilke nok er svært attraktivt for mange som vil forme sitt eget hjem fra bunnen av. Videre er det 32% som kan tenke seg en leilighet og 27% som vurderer rekkehus.

I våre planer ligger det totalt 38 eneboligtomter uten byggeklausul, samt at det ligger mange rekkehus og flermannsboliger fordelt på de 6 delfeltene vi i Solid prosjekt skal utvikle. 

Disse kvalitetene vektlegges mest

Vi har videre spurt hvilke kvaliteter som er viktig for den enkelte interessent, og ramset opp en 10 alternativer hvor man kan velge flere. Det er fire kvaliteter som er valgt av minst halvparten eller flere interessenter. Av disse er det garasje (72%) som kommer øverst, etterfulgt av elbil-lader (65%), nærhet til marka (57%) og gode uteplasser (50%). 

Den idylliske beliggenheten rett ved marka er viktig for mangeDen idylliske beliggenheten rett ved marka er viktig for mange

Av andre kvaliteter som kommer litt lenger ned på listen, men fortsatt er valgt av forholdsvis mange er smarthus (37%) og solceller (27%). Vi vil anta dette har både noe med tiden vi lever i, hvor gadgets og IoT (Internet of Things) blir stadig mer vanlig for folk, samt at vi opplever historisk høye strømpriser.

Mellom de to overnevnte finner vi nærhet til byen (35%). Med tanke på at majoriteten av interessenter kommer fra nabokommunene Fredrikstad, Sarpsborg og Moss (i tillegg til Råde) er det lett å anta at mange har enten arbeidsplassen sin i en av byene eller av andre grunner er der med jevne mellomrom.

Det som kommer nederst foreløpig er utendørs treningsapparater (13%) og sosiale møteplasser (13%). Dette er elementer som vil kunne plasseres i fellesarealene på boligfeltet. Her vil vi også jobbe mer i tiden som kommer for å kartlegge hvilke områder som passer til ulike formål, og hvordan interessen er for ytterligere alternativer.

Variert aldersspenn

Interessentene har en god spredning i alder, med unntak av den eldste gruppen på 66+. Faktisk er det så og si akkurat en tredjedel hver fordelt på de under 30, 31-45 år og 46-65 år. Om dette skulle bli en realitet så er det veldig gledelig, da vi har en god miks av ulike boliger som retter seg mot ulike alderssegmenter og familiesammensetninger.