solid

Tilbakeblikk: Spennende tanker om Strømnesåsen fra 2004

2021-07-09
Strømnesåsen har en lang historie og har ligget på tegnebrettet i nærmere 20 år. Mange tanker har vært tenkt om hvordan området skal utvikles og utnyttes, være seg tomteplasseringer, adkomstveier og bearbeidelse av landskapet. Her er et tilbakeblikk fra noen spenstige tanker på trykk i Fredrikstad Blad i 2004.

Går vi noen tusen år tilbake i tid, gikk sjøveien opp fra Seutelva på Ørebekk og opp til Råde, før den svingte derfra og videre til Saltnes. Ettersom landskapet er lavtliggende og flatt, ga vannveien den gang seilskutene gode forhold og fri ferdsel. Dette var nok noe av inspirasjonen til sivilingeniør Terje Wiggo Nielsen da han lanserte ideen om å gjenåpne de gamle sjøveiene. I dag er dette området dekket av jorder, og noen mindre gjenværende bekker leder vannet ned til Skinnerflo.

Åpning av de gamle sjøveiene rundt Strømnesåsen

Artikkelen stod på trykk i Fredrikstad Blad i 2004 og skapte stor interesse. Det illustrerer også hvor lang tid prosjektet har vært i støpeskjeen, uten at det har kommet nevneverdig videre. Selv om ideen var spennende, er det grunn til å anta utfordringene ville blitt altfor store. Kostnaden for det enorme prosjektet er sannsynligvis den aller største.

Tidslinjen til prosjektet gjennom mediene

Ved å se i arkivet til Fredrikstad Blad har Strømnesåsen vært behørig omtalt gjennom årene. I 2015 kan vi lese at «ordføreren begynner å bli utålmodig». En av tomteeierne, Tollef Nielsen i Råde Tomteselskap uttalte i samme moment at om alt hadde gått etter planverket ville prosjektet vært påbegynt for 4 år siden (2011). Slik har det, med fasiten i bakhånd, ikke gått. Et av de store hinderne har vært reguleringsbestemmelser og ekspropriasjoner for offentlige veier og vann/avløp. Å komme til enighet med grunneierne som blir berørt har det også blitt brukt mye tid på.

I 2016 ble det besluttet at Råde Kommune skal stå som byggherre av infrastrukturen. Det innebærer at kommunen vil skrive avtale med grunnentreprenør og følge opp denne delen.

Et par år senere, i 2018, undertegnet Råde Tomeeutviklingsselskap og Råde kommune en utbyggings- og finansieringsavtale for utbyggings av Strømnesåsen. Som tidligere nevnt er det totalt estimert 600 boliger på Strømnesåsen, inkludert både barnehage og andre potensielle servicetilbud.

Samme år kjøpte Solid Prosjekt 62 mål på området som vil inngå i første byggetrinn. Siden den gang har planlegging for utvikling av tomten gått sin gang, og mer konkret informasjon vil bli gitt i løpet av 2021.

I 2020 ble opprinnelig avtale med grunnentreprenør avsluttet grunnet uenighet, og et nytt anbud på oppdraget ble lagt ut. Park & Anlegg vant dette anbudet og har estimert at de vil være ferdig med utbyggingen av vei og VA-anlegg sommeren 2022.