Hva innebærer garanti på nybygg?

Når du kjøper en nybygget bolig i et boligprosjekt, er utbygger pliktet til å stille garanti i henhold til bustadoppføringslova. Denne garantien er innført for å sikre forbrukerens rettigheter og eventuelle krav ved feil og mangler i boligen. Den skal også sikre at boligen blir levert til forbrukeren i rett tid og i henhold til inngått kontrakt.

Før byggearbeidene starter, er utbygger pliktet til å stille garanti i henhold til bustadoppføringslova ovenfor kjøper. Denne loven regulerer forholdet mellom en profesjonell utbygger eller entreprenør på den ene siden, og forbrukeren på den andre. Loven har som hensikt å sikre forbrukerens rettigheter ved kjøp av nybygget bolig, at boligen blir levert i henhold til inngåtte avtale og at eventuelle feil og mangler utbedres på en profesjonell måte. 

Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon innebærer at man påberoper et mulig kontraktsbrudd. Reklamasjonen skal være skriftlig i henhold til Norsk Standard sine krav. (NS 8405 pkt. 8 og NS 8407 pkt. 5). Reklamasjonen skal gi mottaker informasjon om hvilket avvik som gjøres gjeldende og hvor avviket befinner seg. En "generelt formet mishagsytring" vil ikke være tilstrekkelig. 

Det er dog ikke krav til presis avgivelse av årsak, endelig omfang mv. Eksempelvis kan det reklameres over råte i treverk, men reklamasjonen trenger ikke inneholde informasjon om råten skyldes lekkasje eller feil med treverket. I følge forsikringsselskapet Gjensidige er skader på våtrom en av de hyppigste reklamasjonene ved nye boliger.

Garanti på feil og mangler ved boligen i 5 år etter ferdigstillelse 

Når boligen står ferdig og du som kjøper skal overta nøklene, blir det gjennomført en overtagelse med utbygger og entreprenør. På denne overtagelsen blir alt av eventuelle feil og mangler notert ned, og det blir avtalt et tidspunkt for utbedringer. Dette kan være mangler ved avtalt leveranse og tilvalg som er gjort, eksempelvis en kran på badet som er levert i feil farge eller en stikkontakt som ikke er montert. Det blir også notert ned alt av hakk, merker og lignende i parkett, på listverk og vegger/tak. Dette er kun regnet som en feil ved overtagelsen, etter innflytting er beboer selv ansvarlig for alt av hakk og merker. Det er derfor veldig viktig at alle rom blir nøye gjennomgått på overtagelsen, da dette ikke kan reklameres på etter innflytting. 

Alt av skjulte feil og mangler i boligen er reklamasjonsberettighet i 5 år etter at boligen er ferdigstilt. Dersom kvaliteten på utførelse og materialvalg ikke er fagmessig utført og følger alminnelig god byggeskikk kan dette også reklameres på. Hvis du oppdager slike feil og mangler i boligen du har kjøpt må du reklamere innen rimelig tid.