solid
Stolte av den nye insentiv-ordningen til Solid Entreprenør som skal bidra til mer samkjøring. Fra venstre: HR-sjef Richard Høilund og Stine Ferguson som er BærekraftsansvarligStolte av den nye insentiv-ordningen til Solid Entreprenør som skal bidra til mer samkjøring. Fra venstre: HR-sjef Richard Høilund og Stine Ferguson som er Bærekraftsansvarlig

Slik vil Solid Entreprenør bli best i klassen på samkjøring

Alle reiser fører til karbonutslipp. Skal vi ut å reise må vi derfor tenke miljøvennlig, og vi vet at reisemåtene som gir minst utslipp per person er kollektivtransport eller samkjøring. I 2020 besluttet Solid Entreprenør å elektrifisere hele bilparken, og nå tar de et nytt stort grep gjennom en nytenkende insentiv-ordning for å øke både samkjøring og bruk av kollektivtransport i firmaet.

Strekker seg lenger enn statens satser - belønner både sjåfør og passasjer

Mange arbeidsgivere benytter statens satser for kjøregodtgjørelse, og det gjør også vi i Solid. Det er et «grønt skifte» i statens reiseregulativ, og staten ut fra klimahensyn oppfordrer til samkjøring og vurdering av nødvendigheten av en reise før den foretas. Til tross for dette har ikke staten endret satsene for bilgodtgjørelse. Det er hverken ulik sats for elbil og biler med fossilt brennstoff, eller motivasjonsordning for samkjøring.

Dagens bilordninger motiverer ikke for å redusere klimaavtrykket ved bruk av bil og det har Solid gjort noe med. Fra 1. september innførte selskapet utbetaling av kilometergodtgjørelse for både sjåfør og passasjerer ved samkjøring ved bruk av privatbil og yrkesbil. Sjåfør får passasjertillegg i henhold til Statens reiseregulativ. Passasjer godtgjøres med en sats på 2,05,- per kilometer.

Les også: Solid Entreprenør skal elektrifisere hele bilparken

En engasjert daglig leder i Solid Entreprenør, Lasse Johansen forteller at dette er en satsing som har bare vinn-vinn utfall. - Målet vårt med endringen var å bidra til mer samkjøring for dermed ta ned utslippene fra våre reiser. Som mange andre selskaper har vi relativt liten samkjøring blant våre funksjonærer, men stort potensial for å øke dette. Det betyr at denne ordningen dersom den slår til, ikke vil øke kostnadene, men bidra til at vi reduserer våre utslipp og lar våre medarbeidere komme litt mindre slitne frem, sier Johansen.

Motivasjon til å bytte fra bil til kollektivtransport

Insentivordningen gjelder ikke bare bilbruk, men motiverer også til å bytte fra bil til kollektivtransport. Ved bruk av kollektivtransport i stedet for bil dekkes månedskort for de som har avtalt fast kjøregodtgjørelse. Det utbetales kilometergodtgjørelse ved bruk av kollektivtransport, dersom reisen erstatter en yrkesreise (tjenestekjøring). Tanken er at man da i større grad bruker offentlig transport i stedet for egen bil.

Stine Ferguson er nyansatt bærekraftsansvarlig i Solid Gruppen, og imponert over ledelsens valg. - Det eneste tiltaket som begrenser alle problemene ved bilen, er å kjøre mindre. Det er helt essensielt at vi kutter unødvendig kjøring, samtidig må politikere og næringsliv legge til rette for at folk skal få utført sine oppgaver med mindre bilbruk, og motivere til å velge de mest bærekraftige løsningene. Når det er sagt så kan vi ikke være bærekraftige uten å være lønnsomme, og vi som de fleste andre selskaper må ofte bruke transportmidler for å utføre vårt arbeid, forklarer hun.

Solid strekker seg langt med denne insentivordningen og viser ansvar for miljøet ved å oppfordre til å velge mer miljøvennlige transportmidler. - Vi i bygg- og anleggsbransjen er klar over at vi har en negativ påvirkning på miljø og klima, men vi kan ikke bare se på de store eller bare de små tingene når vi snakker om bærekraft, det er helheten som teller. Vi ser et potensiale til å bidra positivt ved å gjøre noen konkrete valg og tiltak, sier Ferguson.

  • Solid Gruppen er et entreprenørkonsern bestående av 4 kjerneområder som defineres som; entreprenørtjenester innen nybygg av bolig og næringseiendom, entreprenørtjenester innen rehabilitering, boligutvikling fra tomtekjøp, samt eierinteresser i ny teknolog/PropTech. 

    Gruppen har lang fartstid, etablert i 1975 av Byggmester Johansen. I dag er han pensjonert og sønnene Lasse og Kim Johansen har tatt over selskapet, sammen med langtidsmakker Runar Oustorp. Solid Gruppen er et veletablert, miljøfokusert selskap med totalt ca. 415 ansatte, fordelt på administrasjon og håndverkere fra flere land.

Oppfordring til andre selskap

- Bærekraft er ingen konkurranse, og vi vil oppfordre alle andre bedrifter til å vurdere en tilsvarende ordning, avslutter daglig leder Lasse Johansen.  

For spørsmål vedrørende ordningen, kontakt: 

Solid Entreprenør
Lasse Johansen
Daglig leder
(+47) 916 73 633
lasse.johhansen@solid.no 

Solid Gruppen
Stine Ferguson
Bærekraftsansvarlig
(+47) 970 15 393
stine.ferguson@solid.no