solid

Solid Entreprenør elektrifiserer bilparken på 100 biler - er blitt Miljøfyrtårn

2020-11-20
I løpet av de neste årene skal Solid Entreprenør fornye hele bilparken. – Det blir dyrt å gå over til elbiler, men jeg er overbevist om at det lønner seg på sikt, sier daglig leder Lasse Johansen.Først av alt, Solid Entreprenør har blitt et Miljøfyrtårn. Næringen vår står for nær 40% av landets klimagassutstlipp og energiforbruk, og besparingspotensialet er stort. Solid ønsker å øke innsatsen ytterligere for å redusere fottrykket vårt og være en foregangsbedrift i bransjen. Det skjer ikke med fi

Solids historie strekker seg tilbake til 1975 og siden den spede start har selskapet oppført hundrevis av bygg fordelt på hundretusenvis med kvadratmeter. I dag teller vi nærmere 350 ansatte og er godt rustet for morgendagens krav i byggenæringen.

Miljøfyrtårnet som utgjør en forskjell

Bærekraft er en merkelapp stadig flere selskaper forsøker å bli assosiert med, men det er ikke alltid like mye innhold bak de store, flotte ordene. For Solid sin del har bærekraft en helt sentral posisjon og utgjør ett av tre fokusområder for å øke attraktiviteten vår som arbeidsgiver. I så måte komplementerer innsatsen og arbeidet som ligger bak Miljøfyrtårn -sertifiseringen en stadig bredere plattform som rigger oss for fremtiden.

Et av flere viktige grep vi har besluttet er å fornye bilparken vår og gjøre denne elektrisk. I dag består bilparken av ca 100 biler hovedsakelig drevet av diesel, men innen 2025 er målet at fossilt fases ut til fordel for fornybar elektrisitet.

Bærekraft som et levende satsningsområde

Daglig leder i Solid Entreprenør, Lasse Johansen, sitter på et stort ansvar for hvilken retning selskapet skal ta for fremtiden hva gjelder bærekraft.

- Bærekraft er en forretningsmulighet for firmaet, ikke en trussel. Når man ser på essensen i bærekraft handler dette om å redusere forbruk. Både av materialer, diesel og ikke minst energi. Det at driverne nå i større grad er miljø og bærekraft gjør at vi akselererer en forbedring som også kommer til å forbedre produksjonen og effektiviteten vår.

Vi ser at mange av de endringene som ligger foran oss vil kreve endringer av Solid på flere måter. Det vil også kreve endringer i måten vi jobber og agerer på. Noen av disse endringene møter også motstand internt, mest i forhold til «dette går da ikke an». Men, når man endrer og får gjennomslag for at bærekraft er rammene vi må forholde oss til ser vi ofte at utslaget og effekten av endringen er sunnere drift. 

Vi snakker ikke bærekraft eller økonomisk inntjening…
Vi snakker begge deler.

Fra utdelingen av Miljøfyrtårn-beviset med ordfører i Fredrikstad, Jon Ivar Nygård.


youtube_video_preview