solid
Rekordlav H1-verdi i Solid EntreprenørRekordlav H1-verdi i Solid Entreprenør

Rekordlav H1-verdi i Solid Entreprenør

2021-03-17
Solid Entreprenør har jobbet hardt og systematisk for å øke sikkerheten til de ansatte ute på byggeplassen. Det er derfor svært gledelig å kunne presentere en H1-verdi på 0 pr. februar 2021.

H-verdi er den viktigste måleparameteren for sikkerhetsarbeidet i Solid Entreprenør. Resultatene av verdien viser at det arbeides hardt og målrettet med HMS. En som gleder seg over den positive utviklingen i Solid Entreprenør er HMS leder, Ronny Helstad.

– I vår organisasjon tar vi arbeidsmiljøet på alvor. Vi setter derfor høye mål og krav til oss selv når det gjelder HMS. Dette gjenspeiles i selskapet sin null visjon når det kommer til skader. Kan ikke oppgaven løses på en sikker måte skal den heller ikke gjennomføres.

Les også: Bærekraft i Solid

Helstad beskriver at store deler av det systematiske, skadeforebyggende arbeidet foregår ute i prosjektene. Her har prioritering, planlegging, rapportering og tidsbruk i forbindelse med HMS vært helt avgjørende for fremgangen. Videre har vi engasjerte medarbeidere som jobber målrettet og systematisk. Samlet sett fører dette til at Solid kan oppnå de resultatene vi ser i dag.

 – Vi kan oppsummere med at vi har hatt en veldig positiv utvikling. Til tross for dette må vi rette fokuset fremover og tilrettelegge for kontinuerlig arbeid når det kommer til HMS. For å opprettholde den gode trenden, skal vi fortsette å arbeide systematisk med risikovurdering, ha god orden, sørge for gode kollektive tiltak, bevisstgjøring og struktur.