solid

Bærekraft i Solid

Solid sitt arbeid med bærekraft tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Virksomheten har fokus på bærekraftig samfunnsutvikling, og har identifisert tre av FNs bærekraftsmål som danner grunnlaget for Solid sitt arbeid med bærekraft. De tre bærekraftsmålene er: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Bærekraftige byer og samfunn og Ansvarlig forbruk og produksjon.  

Klima og miljø

Næringen vår står i særklasse når det kommer til landets klimagassutslipp og energiforbruk. Solid jobber aktivt for å redusere vårt fotavtrykk og virksomheten ønsker å gå foran som et godt eksempel, ta samfunnsansvar og vise at bærekraftig utvikling både er lønnsomt og mulig. Det arbeides kontinuerlig med tiltak og oppfølgingsplaner på dette området. Bærekraft er en forretningsmulighet for firmaet, ikke en trussel.   

HMS

I Solid tar vi arbeidsmiljøet på alvor, og setter derfor høye mål og krav til oss selv når det gjelder HMS. Selskapet arbeider kontinuerlig mot å redusere risikoen for farer og ulykker, og har fokus på helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet.  

Miljøfyrtårn

Solid Entreprenør er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner oppfyller kriteriene for sertifiseringen. Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. Solid skal ta ansvar og bidra positivt i det "grønne skiftet". 


youtube_video_preview