Fra 1.september ønsker vi Nipas velkommen som en integrert del av Solid Entreprenør

Fusjonen av Nipas inn i Solid Entreprenør er gjennomført

Som tidligere annonsert kan vi i dag, 1.september, ønske Nipas velkommen som en integrert del av Solid Entreprenør. Fusjonen er nå å regne som gjennomført og alle formalia er på plass. Fusjonen ble markert med kakeservering på samtlige byggeplasser og kontorer.

- Jeg har tidligere ønsket Nipas velkommen inn i våre lokaler, men nå kan jeg også ønske Nipas velkommen som en integrert del av Solid Entreprenør, sier daglig leder Lasse Johansen. 

Solid Gruppen kjøpte opp Nipas i perioden 2019-2020 og har blitt godt kjent med selskapet. Omtrent alle de ansatte blir med videre til Solid Entreprenør, hvilket har vært viktig for alle parter.

Mange gode grunner til fusjonen

- Det er mange gode grunner for at vi velger fusjonering. Blant annet jobber Solid Entreprenør og Nipas AS i det samme markedet og har mye det samme behovet for fellesfunksjoner. Vi kan nå dele disse på en større omsetning og utvikle dette videre. I tillegg har Nipas mange svært kompetente medarbeidere. Fusjonen gjør det mulig å sikre driften i prosjektene til Nipas og trygge alles jobber, i tillegg vil karrieremulighetene og systematisk kompetansehevning bedres i et større selskap, avslutter Johansen.  

Selskapet er i full gang med inboarding av de Nipas-ansatte, hvor opplæring i nye systemer og verktøy står sentralt. Ettersom alle er i full jobb ute på prosjektene, er fokuset på å vise fleksibilitet og en opplæring tilpasset til den enkeltes behov.