solid
Fra 1.september ønsker vi Nipas velkommen som en integrert del av Solid Entreprenør Fra 1.september ønsker vi Nipas velkommen som en integrert del av Solid Entreprenør

Fusjonen av Nipas inn i Solid Entreprenør er gjennomført

Som tidligere annonsert kan vi i dag, 1.september, ønske Nipas velkommen som en integrert del av Solid Entreprenør. Fusjonen er nå å regne som gjennomført og alle formalia er på plass. Fusjonen ble markert med kakeservering på samtlige byggeplasser og kontorer.

- Jeg har tidligere ønsket Nipas velkommen inn i våre lokaler, men nå kan jeg også ønske Nipas velkommen som en integrert del av Solid Entreprenør, sier daglig leder Lasse Johansen. 

Solid Gruppen kjøpte opp Nipas i perioden 2019-2020 og har blitt godt kjent med selskapet. Omtrent alle de ansatte blir med videre til Solid Entreprenør, hvilket har vært viktig for alle parter.

Mange gode grunner til fusjonen

- Det er mange gode grunner for at vi velger fusjonering. Blant annet jobber Solid Entreprenør og Nipas AS i det samme markedet og har mye det samme behovet for fellesfunksjoner. Vi kan nå dele disse på en større omsetning og utvikle dette videre. I tillegg har Nipas mange svært kompetente medarbeidere. Fusjonen gjør det mulig å sikre driften i prosjektene til Nipas og trygge alles jobber, i tillegg vil karrieremulighetene og systematisk kompetansehevning bedres i et større selskap, avslutter Johansen.  

Selskapet er i full gang med inboarding av de Nipas-ansatte, hvor opplæring i nye systemer og verktøy står sentralt. Ettersom alle er i full jobb ute på prosjektene, er fokuset på å vise fleksibilitet og en opplæring tilpasset til den enkeltes behov.