solid

Dette er vinneren av HMS- og bærekraftprisen 2021

Hensikten med prisen er at den skal bidra til økt motivasjon, samt oppmuntre til gode og gjennomtenkte HMS- og bærekraftvalg. Vi ønsker å berømme innsats, fremme gode initiativ og dele kunnskap og erfaringer.

Årets vinner av HMS- og bærekraftsprisen er Solhøy omsorgsboliger. Gratulerer så mye til hele teamet!

Juryen som vurderte søknader var imponert over kvaliteten på alle bidragene, men en vinner skulle kåres og her er noen utdrag fra juryens begrunnelse:

  • Prosjektet ledes av et meget dedikert team som kjennetegnes av sitt gode arbeidsmiljø.
  • Teamet har et svært godt HMS-fokus og kan vise til en byggeplass med 0 fraværsskader. Vernerundene de gjennomfører er av god kvalitet med meget god deltagelse fra UE og byggherre-siden. Teamet har oversatt HMS-dokumenter til engelsk, polsk og portugisisk slik at våre UE’er skal ha en mer helhetlig forståelse av innholdet i dokumentene.
  • Prosjektet har som mål å ha 90% sortering av byggeavfall, de kan vise til en sorteringsgrad på 100% ved søknadstidspunktet.
  • Det skal utarbeides klimagassregnskap for prosjektet. Dette skal vise til 40% redusert klimagassutslipp sammenlignet med et referansebygg.


Konsernsjef i Solid Gruppen, Terje Lyngås som var med på å vurdere søknader, kommenterer prisen og vinneren med entusiasme og stolthet:

- Solid har tatt en tydelig posisjon innen bærekraft, og vil fremover være en aktiv pådragsgiver for å sikre at hele vår bransje tar vårt ansvar innen bærekraft. Det er derfor spesielt artig å få være med på å dele ut Solids HMS- og bærekraftspris for første gang. Dette vil fremover bli en årlig pris. På vegne av Solid er jeg stolt over å se det engasjementet som vises i våre prosjekter generelt, og på Solhøy spesielt. Den gode og gjennomtenkte søknaden vitner om høy kompetanse og dedikerte medarbeidere som har ambisjoner innenfor det grønne skiftet, akkurat i tråd med hvordan vi i Solid ønsker det. Dette er viktig for oss i fremtiden og inspirerer oss alle.