solid

Status fra Strømnesåsen - oktober

I løpet av oktober har det pågått diverse arbeider fra grunnentreprenøren Park & Anlegg med formål å ferdigstille infrastrukturen. Når dette arbeidet er i mål så vil Råde Kommune ta over ansvaret for veier, belysning og annen infrastruktur.

Vi har vært på Strømnesåsen og filmet på en litt gråværsdag i slutten av oktober. Fortsatt er det anleggsmaskiner og folk som jobber med ferdigstilling av infrastrukturen på det kommende byggefeltet. Det er ingen store nyheter å melde fra Strømnesåsen fra oktober, men som tidligere nevnt så har vi flyttet visningsbrakka bort fra Råde Sentrum.

Vi planlegger for å sette opp et større visningssenter på Strømnesåsen når tiden er inne, dette vil bli i 2023 og nærmere informasjon vil bli annonsert.

youtube_video_preview