Status fra Strømnesåsen - November

November er over, og vi nærmer oss den store julehøytiden. På Strømnesåsen har Råde Kommune nå tatt over infrastrukturen, noe som er et stort skritt i riktig retning for å få startet salgsprosessen.

Råde Kommune har nå tatt over infrastrukturen på Strømnesåsen, bestående av veier, beplantning, gatebelysning, strøm, fiber, vann og kloakk med mer. Det gjenstår fremdeles noen utbedringer, som Park og Anlegg skal jobbe for å få på plass de neste tre ukene. Foreløpig er det ikke avklart om veianlegget vil åpnes for allmennheten etter dette. 

Spennende boligmiks 

I tillegg til salg av eneboligtomter, skal det bygges en spennende boligmiks av rekkehus og atriumshus på Strømnesåsen. Det jobbes i disse dager for å forme optimale planløsninger for boligene, samtidig som det jobbes med fasadeuttrykket på byggene. Parallelt med dette jobbes det med landskapsarkitekt for å skape et innbydende uteområde tilpasset både store og små. 

youtube_video_preview

Utreder muligheten for BREEAM-sertifisering  

Byggebransjen står for bortimot 40% av verdens klimagassutslipp. Et enormt tall, og med stadig mer fokus og økt bevissthet er det bedring å spore. Store deler av bransjen har gjort mange ulike tiltak de senere årene for å bli bedre, og BREEAM spiller her en viktig rolle. 

BREEAM-sertifiseringen er opprinnelig britisk og er non-profit basert. Ordningen er tilpasset til å gjelde norske nybygg gjennom en egen manual, og forvaltes av Grønn Byggallianse. BREEAM inneholder 9 bærekraftsområder, med en rekke tiltak man kan gjøre for å få bygget mer bærekraftig. Vi jobber nå med å kartlegge muligheten for å BREEAM-sertifisere byggene på Strømnesåsen, og håper dette er noe vi skal klare å gjennomføre.