Status fra Strømnesåsen april 2023

2023-04-28
I april har vi hatt et møte med Råde Kommune der fremdrift for prosjektet ble diskutert. Møtet ble oppfattet som positivt fra vår side og det er håp om å kunne gjennomføre salgsstart av tomtene før sommeren. Her forteller prosjektutvikler Hans Magnus Lutnæs i Solid Eiendom mer om status for prosessen videre.

Vi har mange interessenter som lurer på status vedrørende boligprosjektet på Strømnesåsen, og vi ønsker gjerne å holde orientert slik at man får en viss forutsigbarhet. 

Oppmåling av tomtene er nøkkelen

Kan du fortelle litt mer om hva som skjer i kulissene, hvor vi står og hva som er forventet å skje videre, Hans Magnus?

- Vi venter på at oppmåling og fradeling skal bli ferdig slik at hver tomt får sitt eget matrikkelnummer, det vil si sin egen identitet son også inkluderer gårds- og bruksnummer. Dette er en forutsetning for at den enkelte tomt skal bli selvstendig og klargjort for salg.

Arbeidet med oppmåling er igangsatt og vi planlegger for at det blir ferdig i tide før sommeren, med mål om å iverksette salgsstart i løpet av juni 2023. Vi vet mange interessenter venter utålmodig på konkret informasjon når det gjelder tidspunkter, og vi ønsker gjerne holde dere så godt orientert som det lar seg gjøre.

Gang- og sykkelsti til sommeren

Når det gjelder gang- og sykkelstien mellom området og jernbanen er arbeidet kommet langt og her antas det at prosjektet blir ferdigstilt før sommeren, noe som blir helt fantastisk med tanke på trafikksikkerheten for myke trafikanter.

Opplyst gang- og sykkelsti mellom Strømnesåsen og sentrum vil stå klar i god tid før innflyttingOpplyst gang- og sykkelsti mellom Strømnesåsen og sentrum vil stå klar i god tid før innflytting

Det er ingen tvil om at Tombveien er et veistrekke hvor bilene kjører fort og det er begrenset med plass for både biler og myke trafikanter samtidig. At gang- og sykkelsti mellom Strømnesåsen og jernbanestasjonen står ferdig i god tid før både små og store skal bevege seg langs strekningen, er alle parter veldig glade for.