God stemning rundt Strømnesåsen. Foto: Fredrikstad BladGod stemning rundt Strømnesåsen. Foto: Fredrikstad Blad

Politikerne i Råde bevilget 72 millioner til Strømnesåsen

2021-04-09
I november 2020 kunne politikerne i Råde kunngjøre at de setter av 72 millioner til kommunal infrastruktur på Strømnesåsen-feltet. Totalt er det planlagt bygging av inntil 600 boliger i årene som kommer, fordelt på flere ulike prosjekter og boligutviklere.

De første arbeidene er forventet å starte opp rundt årsskiftet, og vil være helt avgjørende for det nye boligfeltet på Strømnesåsen. Råde Kommune har ventet på prosjektet i mange år, og har store forhåpninger om at tomtene vil være attraktive i markedet. Når dobbeltsporet gjennom Moss er ferdigbygd om noen år, vil reisetiden fra Råde til Oslo være under 40 minutter. Med det siste årets store omveltning og økt bruk av hjemmekontor, er det sannsynlig at dette også vil påvirke boligmarkedet på ulike områder.

Større VA-utbygging og gang- og sykkelvei

I formannskapsmøtet november 2020 gikk flertallspartiene (Høyre, Sp og KrF) inn for å bruke 10, 75 millioner til vann og avløp til Strømnesåsen. Råde står foran en omfattende utbygging av vann- og avløpsnettet og skal investere for flere titalls millioner kroner, noe som også preger budsjettet for 2021. Dette i henhold til en omfattende VA-plan som Råde kommunestyre vedtok i 2018. Hensikten er å ruste opp vannforsyningen til en rekke av dagens, og fremtidige, Råde-beboere.

Det er også satt av penger til gang-og sykkelvei mellom Karlshus og Tomb, men her kreves det betydelige midler fra Fylkeskommunen også. Ettersom veien opp til Strømnesåsen går fra denne veien, vil det være å håpe at dette prioriteres også på fylkesbasis.