Nå har Solid Prosjekt fått klarsignal for å sette opp visningssenter på Rådalsåsen. Foto er tatt høsten 2022 under asfalteringsarbeidetNå har Solid Prosjekt fått klarsignal for å sette opp visningssenter på Rådalsåsen. Foto er tatt høsten 2022 under asfalteringsarbeidet

Grønt lys for første steg på Strømnesåsen

2022-12-20
Fredag 16.desember kom den hyggelige meldingen om at vi har fått tillatelse til å etablere et visningssenter på delområdet vårt, øverst i Strømnesåsen. Dette har vi ventet på og det planlegges for å påbegynne arbeidet med å bygge senteret allerede fra januar 2023.

Som tidligere kjent så har vi fjernet visningsbrakka i Karlshus sentrum og etablerer nå et større visningssenter på vårt tomteområde. Her vil det gis et inntrykk av den standarden Solid Prosjekt ønsker å levere i våre boliger. 

Hva skjer videre?

- Administrativt er det arbeid med fradelinger og oppdelinger av tomter som vil kreve mye oppmerksomhet i tiden fremover, et viktig premiss og helt avgjørende for at vi skal kunne komme i gang med salgsarbeidet. Det sier prosjektutvikler Hans Magnus Lutnæs i Solid Prosjekt. 

Samtidig med dette setter vi i gang arbeidet med visningssenteret til Solid, slik at dette kan stå klart til boligene og tomtene skal ut for salg. Prosjektutvikler Lutnæs skjuler på ingen måte gleden av å ha kommet enda et skritt videre. 

- Det kan høres bagatellmessig ut med å få tillatelse til å sette opp et visningssenter, men det er noe vi har jobbet med og ventet på i lang tid. Dette er derfor en viktig milepæl i prosessen fra utvikling til salg, forklarer Lutnæs.

Håpet er å starte salget av eneboligtomter mot slutten av 1. kvartal 2023 og i løpet av første halvår også legge ut 13 atriumhus og rekkehus for salg i første salgstrinn. 

- Vi skal bygge 80 boliger i småhusbebyggelse og selge totalt 38 eneboligtomter, dette skal gjøres gradvis over noen år, sier prosjektutvikleren.

Prosjektleder Kjell Åge Hatterud og prosjektutvikler Hans Magnus Lutnæs i Solid ProsjektProsjektleder Kjell Åge Hatterud og prosjektutvikler Hans Magnus Lutnæs i Solid Prosjekt

Opplever stor interesse for området

- Vårt område ligger lengst opp fra Tombveien og dermed på det høyeste punktet på Strømnesåsen. Her har vi utsikt, gode solforhold, skjermet fra trafikk, skog- og friluftarealer med turløyper som nærmeste nabo og har kort vei til Råde jernbanestasjon for de som pendler. Området er som et kinderegg – lag på lag med fasiliteter som gir muligheten for et godt og, om ønskelig, aktivt liv, promoterer Hans Magnus.

Interessen for området er stor, mye på grunn av den fleksible beliggenheten midt mellom byene Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Boligfeltet egner seg for alle, og vi ser at både førstegangsetablerere, barnefamilier og besteforeldre-generasjonen har registrert seg som interessenter. 

- Mange ønsker seg eneboligtomter uten knytning til en bestemt husleverandør. Det ønske kan vi innfri og ser med spenning frem mot lansering og igangsetting av tomtesalg. I tillegg ser vi at en stor del av våre registrerte interessenter ønsker atriumhus eller rekkehus. I første salgstrinn har vi planer om å lansere 9 atriumhus og 4 rekkehus på et hyggelig gatetun. Størrelsen varierer fra ca. 70-125 kvm med 2-4 soverom, avslutter Hans Magnus Lutnæs. 

Vi ser med spenning og glede frem til lansering i 2023!