solid

Digitalt informasjonsmøte vedrørende Strømnesåsen

2021-12-10
Vi har laget en forenklet utgave av innbyggermøtet som ble avlyst 2.desember, og fått med oss grunnentreprenøren Park & Anlegg til å berette litt om seg og arbeidet de utfører på oppdrag fra Råde Kommune. I tillegg orienterer Solid Prosjekt ved prosjektleder Kjell Åge Hatterud og prosjektutvikler Hans Magnus Lutnæs om våre områder på Strømnesåsen og hvilke planer som foreligger.

Park & Anlegg som er grunnentreprenør presenterer seg ved prosjektingeniør Axel Skistad. Han forteller om arbeidet de utfører på Strømnesåsen og alt dette innebærer. I tillegg presenterer Solid Prosjekt, ved prosjektleder Kjell Åge Hatterud og Hans Magnus Lutnæs, hvilke delområder vi sitter på og planene som er lagt opp for disse områdene med i overkant av 130 boliger fordelt på 38 eneboligtomter og resten leiligheter og rekkehus. Se også avslutningsvis en spennende video med arkitektskisser fra Griff Arkitekter på hvordan området kan bli seende ut.

Avhengig av utviklingen videre mtp smittesituasjon, anbefalinger og påbud håper vi å kunne gjennomføre en fysisk samling med interessenter over på nyåret.

Videoen er delt inn i kapitler

Digitalt infomøte, som en enkel erstatning for innbyggermøte for Strømnesåsen som skulle vært avholdt 2.desember 2021. Videoen er inndelt i kapitler slik at du kan klikke deg frem og tilbake til det du finner mest interessant. Ved å velge "Se den på YouTube" vil du også kunne klikke direkte på kapitlene i tekstfeltet under videoen.

Se forøvrig kapitlene også nedenfor. Videoen inneholder presentasjoner fra grunnentreprenøren Park & Anlegg og Solid Prosjekt som er en av tomteeierne og utbyggerne i området. 

Innhold i videoen
00:00 - Presentasjon av Park & Anlegg, grunnentreprenøren på Strømnesåsen
10:08 - Park & Anlegg sitt arbeid på Strømnesåsen
12:28 - Solid Prosjekt v/Kjell Åge presenterer Strømnesåsen og våre delområder
18:24 - Solid Prosjekt v/Hans Magnus presenterer våre boligplaner for området
30:01 - Skisseprosjekt fra Griff Arkitekter på Solid Prosjekts delområde

youtube_video_preview