Avlysning av innbyggermøte 2.desember i Råde

2021-12-02
Vi viser til tidligere invitasjon til innbyggermøte på Bøndernes Hus i dag, 2.desember kl. 1800. På grunn av at flere av de involverte deltakere er å betrakte som ennå uavklarte nærkontakter, ser vi oss nødt til å avlyse dagens møte.

Vi kommer med mer info på våre hjemmesider og håper å få gjennomført et infomøte på nyåret. Beklager det inntrufne.