Kennet Hald og Anna M. Wals, arkitekter Griff ArkitekturKennet Hald og Anna M. Wals, arkitekter Griff Arkitektur

Arkitektens tanker om Strømnesåsen

Griff Arkitektur fra Fredrikstad er arkitekten bak boligene på Strømnesåsen. De har en visjon om å skape levende rom både ute og inne, og har sterkt fokus på stedsforståelse og at prosjektet skal harmonere godt med omgivelsene. I denne artikkelen forteller Anna M. Hals og Kenneth Hald om sine tanker bak prosjektet.

Siden oppstarten på 90-tallet har GRIFF fått delta i mange spennende prosjekter.
Kontoret er i dag et kollektiv bestående av medarbeidere i tre ulike fagfelt med arkitekter, bygningskontruktører og BIM-teknikere. Dette mangfoldet gir en dynamikk og en bredde som utvider perspektivene og gjør oss godt tilpasset til dagens byggemarked og de krav som stilles i byggeprosjekter. 

Om GRIFF

GRIFF sin visjon er å skape levende rom både inne og ute. Vi liker utfordringer og har høye ambisjoner, som resulterer i bedre prosjekter.

- I prosjektene våre har vi sterkt fokus på stedsforståelse. Hvert bygg skal reises et bestemt sted, og det stedet har sin egen kontekst; unik geologi, natur, topografi, arkitekturhistorie, infrastruktur og forskjellige utfordringer. Det komplekse utgangspunktet for hvert sted, gjør at hvert GRIFFs prosjekt utvikler sin egen tydelige arkitektur. Hvert sted har en historie og ulike forutsetninger for utvikling. Ved å forstå disse faktorene, kan vi optimalisere bygget til å best mulig tjene sitt eget formål og samtidig bidra til å skape et attraktivt og velfungerende miljø rundt. 

Bærekraft er mer enn lavenergibygg med grønne tak i våre prosjekter. Vår tilnærming til bærekraft er et helhetlig perspektiv. Valg av plassering og det å bygge med robuste strukturer med materialer med lang levetid eller som kan gjenbrukes, er en av de viktigste brikkene for fremtidens arkitektur. Det trengs kvalitet i arkitektur, konstruksjon og materialer. Vi har fokus på disse valg tidlig i prosessene slik at arkitekturen blir varig og robust samt søker sin kvalitet og skjønnhet gjennom dette.

Prosjektleder Kjell Åge Hatterud og prosjektutvikler Hans-Magnus Lutnæs hos Solid EiendomProsjektleder Kjell Åge Hatterud og prosjektutvikler Hans-Magnus Lutnæs hos Solid Eiendom

Strømnesåsen - et grønt boligområde i Råde 

Strømnesåsen er et nytt, grønt boligområde rett utenfor Råde. 

- Boligdrømmen handler mye om frihet til egne valg og derfor ønsker vi å skape et område med forskjellige hustyper og størrelser for å dekke ulike behov. Med en blanding av rekkehus, arealeffektive flermannsboliger og en moderne tolking av det klassiske atriumhuset vil man kunne bo på Strømnesåsen i alle livets faser. 

Vi vil skape rammene for det gode liv, trivsel og aktivitet, men også hvile og ro. Det private uterommet er omdreiningspunktet og hjemmets kjerne. Formen gir avskjermede lune uterom og masser av lys og ly. De private uterommene forholder seg balansert til fellesområdet og det grønne landskapet. Samtidig blir rommet mellom husene - med felles tun og grønne uterom - et naturlig treffpunkt for naboene. 

Atriumhuset 

- Atriumhusene i Strømnesåsen har 2 etasjer med solrike gårdsrom og takterrasse mot sør og vest som blir en naturlig utvidelse av oppholdsrom. De er utviklet i ulike størrelser. Hvert hus har romslig stue og kjøkken med store dør- og vindusflater som gir både lys og god fysisk og visuell kontakt med de grønne uteområde. Alle typene er praktisk delt opp i forskjellige soner med oppholdsrom på ett plan og soveromsdelen på et annet plan. 

4-mannsbolig 

- 4-mannsboligene på Strømnesåsen har mange av kvalitetene som finnes i en enebolig, men er samtidig mindre, mer praktiske og lettstelte. Her ivaretas boligkvaliteten gjennom fokus på praktiske planløsninger med meget gode sol- og lysforhold. 4-mannboligene kommer med boenheter i to forskjellige størrelser, begge med lyst oppholdsrom, som har større skyvedører ut til balkong eller terrasse. Boenhetene har oppholdssone orientert mot syd og soveavdeling mot nord. 

Rekkehus 

- Rekkehusene har to forskjellige planløsninger og størrelser tilpasset ulike behov. Begge typene har både vest- og østvendte solrike balkonger og store oppholdsrom i 2. etasje med gode lysforhold, hvor er det plass til både stue- og spiseavdeling. Husholdninger og familier kommer i alle størrelser og aldre. Rekkehusene kommer derfor med variert antall soverom som imøtekommer ulike forventninger. 

Fasader og materialitet 

- Fasadene vil fremstå med et variert utrykk. Materialer og fargepalett er valgt med tanke på at helheten skal harmonere med den omkringliggende naturen. 

Med sokkelstruktur i sandfarget bløtstrøken teglstein i ulike nyanser og beiset trekledning i dempede jordfarger, inspirert av byggverk i det nordiske kulturlandskap, vil husene stå forsiktig frem med skogen og åkerlandskapet som bakteppe. Naturmaterialer og varige overflater med høy kvalitet og moderne utrykk bidrar til at husene vil forbli aktuelle i sin form over lang tid. 

- Sosiale rammer, tidløs robusthet i både form og materialvalg, grønne verdier og beliggenheten midt i naturen, er blant mye annet det som gir disse boligene unik karakter og varige kvaliteter. Vår visjon for Strømnesåsen er å skape god sammenheng mellom hus og natur. Dette gir gode rammer for høy bokvalitet i mange år fremover.  


Anna M. Wals og Kennet Hald, arkitekter Griff Arkitektur Mai, 2023