Trappefri adkomst på Folkestadkollen

Det er mange fordeler ved å kjøpe en splitter ny bolig på Folkestadkollen, og en av dem er at alle boligene har trappefri adkomst og universell utforming. Dette betyr at boligene skal være funksjonelle for alle, uansett funksjonsevne og orienteringsevne.

Når det bygges nye boliger stilles det strenge krav til universell utforming, og alle boligbyggere må forholde seg til disse kravene for at boligen skal bli godkjent. En universelt utformet bolig skal være funksjonell for både rullestolbrukere, de med nedsatt bevegelsesevne og de med astma og allergi. 

Heis opp til boligen 

På Folkestadkollen blir det heis i alle fire boligblokkene, noe som gjør at det blir trinnfri adkomst til alle leilighetene. Dette er unikt for Folkestad, da det er det første boligprosjekt i området med heis. Om du er dårlig til beins, har mye å bære på eller rett og slett vil slippe å ta trappen, er dette noe vi ser på som en stor kvalitet for boligene. Det blir også underjordisk parkeringsanlegg under to av blokkene, og parkeringsplass like utenfor de andre blokkene. På denne måten blir det kort vei og enkel adkomst fra parkeringsplass og inn i boligen. 

Universell utforming 

En bolig som er universelt utformet skal kunne brukes av de aller fleste, uten at det skal være behov for å tilrettelegge og tilpasse boligen ytterligere. Som utvikler og byggherre følger vi plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift når det kommer til krav om universell utforming, og vi tar hensyn til dette når vi planlegger et prosjekt. Både fellesarealer og planløsninger utarbeides med fokus på universell utforming og tilgjengelighet for alle. I tillegg til snusirkel for rullestol i alle rom og trinnfri adkomst, er det høyt fokus på et sunt inneklima med god ventilasjon og godt lysinnslipp