Hva betyr universell utforming

I nye boliger stilles det mange krav til universell utforming, og alle boligbyggere må forholde seg til disse kravene for at boligen skal bli godkjent. At en bolig er universelt utformet betyr at boligen skal ha løsninger som gjør den funksjonell for alle. Dette gjelder både rullestolbrukere, de med astma og allergi, og andre med nedsatt bevegelses eller orienteringsevne.

En bolig som er universelt utformet skal kunne brukes av de aller fleste, uten at det skal være behov for å tilrettelegge og tilpasse boligen ytterligere. Som utvikler og byggherre følger vi plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift når det kommer til krav om universell utforming, og vi tar hensyn til dette når vi planlegger et prosjekt. Både fellesarealer og planløsninger utarbeides med fokus på universell utforming og tilgjengelighet for alle.

Typiske kjennetegn på en universelt utformet bolig, er for eksempel at alle rom skal ha snusirkel for rullestol. Dette er viktig for oss å ta hensyn til når vi planlegger rom for rom og boligens totale planløsning. Vi gjør det vi kan for å skape romslige bad og så praktiske romløsninger som mulig. En universelt utformet bolig vil også ha en trinnfri og enkel atkomst fra parkeringsplass til inngangsdør, et sunt inneklima med god ventilasjon, godt skiltet inngangsdør og god skilting generelt i fellesarealer, lysbrytere og andre paneler plassert i riktig høyde, for å nevne noe.