solid

Ønsker du å tilby oss produkter eller tjenester?

Solid Gruppens selskaper er alltid interessert i å høre fra deg som har gode løsninger, tjenester eller produkter som gjør oss bedre rustet til å møte behov som finnes eller vil oppstå i markedet. Nederst på denne siden finner du relevante kontaktpersoner som du kan henvende deg til. Her finner du også relevant fakturainformasjon. 

Faktura til Solid

For at vi i Solid skal kunne behandle fakturaer på en mest mulig effektiv og korrekt måte, ønsker vi at våre leverandører sender faktura på følgende måte:

Solid Entreprenør: elektronisk faktura på EDI/EHF eller ved bruk av vår elektroniske fakturaportal, for de som ikke kan sende faktura elektronisk.

Solid Eiendom m/underselskaper og Solid Gruppen: elektronisk faktura på EDI/EHF.

På grunn av behandlingstid internt ber vi om 30 dager forfall, fra alle våre leverandører. For nærmere info eller hjelp, kontakt: faktura@solid.no.

Kontaktpersoner i Solid Entreprenør og Solid Eiendom: