solid
Hva er en sokkeletasje?Hva er en sokkeletasje?

Sokkeletasje - hva er det?

En sokkeletasje finner du i underetasjen til boliger plassert i skrånende terreng. Den kjennetegnes ved at den har høy grunnmur på den siden som ligger under terrenget, som en kjeller, mens motsatt side ligger over og vender ut mot åpent terrenget.

Ikke alle tomter er flate, og boliger som ligger plassert i skrånende terreng eller med mye fjell og stein som ikke kan tas bort, får det som kalles for sokkeletasje. Praktisk sett betyr det at du kan ha to innganger til boligen, gjerne fordelt på hovedinngang fra den ene siden og inngang til sokkeletasjen fra den andre siden. For dem som leier ut underetasjen kan det være en veldig praktisk løsning.

Boligens fasade vil dermed se større ut fra den ene siden ettersom den vil ha en synlig etasje mer enn den andre.