solid

Selveierleilighet - hva betyr det?

Selveierleilighet betyr at du har full enerett til leiligheten du kjøper, og kan gjøre det du selv ønsker med den med tanke på salg, utleie eller oppussing.

I motsetning til en enebolig, hvor man eier boligen og tomten den står på, vil du i en selveierleilighet bli medeier i et sameie med andre seksjonseiere. De delene som dere eier sammen kalles fellesarealer og driftes og bekostes i fellesskap av seksjonseierne.

Det finnes visse regler på hva man kan gjøre, hvordan man skal oppføre seg også videre når man er medeier i et sameie. Dette er nedfelt i sameiets vedtekter og kan ta for seg sentrale elementer som dyrehold, bråk og støy, utleiereglement, bruk av fellesarealer også videre.