solid

Indiviuduell nedbetaling (IN-ordning)

Som kjøper av en borettslagsleilighet har du full anledning til å redusere størrelsen på fellesgjelden, ved å foreta en ekstra innbetaling av egenkapital i tillegg til innskuddet. Dette kalles for IN-ordning, og i denne artikkelen kan du lese mer om hva det innebærer.

IN står for Individuell Nedbetaling (av andel fellesgjeld). Kjøper kan selv bestemme størrelsen på hvor stor andel fellesgjeld man ønsker å ha ved å foreta en ekstra innbetaling av egenkapital i tillegg til innskuddet. For ordens skyld, fellesgjeld vil si borettslagets samlede gjeld. Som kjøper er du ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig. Den enkelte boligs andel av fellesgjelden opplyses både i boligvelger og i salgsoppgave.

Slik benytter du IN-ordningen
For å redusere din andel av fellesgjelden, må du gjennomføre en individuell nedbetaling av fellesgjeld på borettslagets lån sitt hovedforfall. Første mulige nedbetaling er ved første hovedforfall.

Dette får umiddelbar virkning på leiligheten din sine månedlige felleskostnader, ettersom de blir redusert ved at lavere andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader. De månedlige utgiftene vil kun bestå av driftskostnader, dersom man velger å betale ned sin leilighets andel av fellesgjelden. Gjennom IN-ordningen kan det innbetales 25%, 50%, 75% eller 100% av restgjelden pr. 30.03. eller 30.09. hvert år. 

Dersom du velger å betale ned din del av fellesgjelden, kan du ikke ombestemme deg. Det er derfor viktig at du har tenkt gjennom dette nøye på forhånd.