Tilvalg er en prosess i forbindelse med boligkjøp der du kan tilpasse boligen utover leveransebeskrivelsenTilvalg er en prosess i forbindelse med boligkjøp der du kan tilpasse boligen utover leveransebeskrivelsen

Tilvalg - hva innebærer det?

Om du kjøper en ny bolig som er under oppføring, er denne planlagt bygget og innredet basert på leveransebeskrivelsen i salgsoppgaven. Er du tidlig ute kan du endre og tilpasse boligen din gjennom tilvalgsprosessen.

Entreprenøren som bygger boligene, eksempelvis Solid Entreprenør,  inngår avtaler med leverandører, der man kan innestå for kvaliteten på produktene som tilbys. Dette forenkler logistikken, samtidig som nødvendige garantier kan stilles i reklamasjonsperioden.

Hva kan endres i tilvalgsprosessen?

I tilvalgsprosessen vil du få informasjon om ulike løsninger som kan velges innen kjøkken, bad og garderobe, parkett, fliser, fargevalg, blandebatterier, dusjarmaturer og elektrisk anlegg. Enkelte ting vil være umulig å endre på bakgrunn av bygningsmessige forhold. Mange tilvalgsprodukter kan sees fysisk hos leverandøren, men det kan også hende du må ta dine valg på bakgrunn av bilder.

Det er entreprenørens ansvar er å veilede deg når det gjelder standarder og tilvalg. Det er likevel viktig å være klar over at dersom man ønsker endringer, innebærer dette også jobb for deg selv i forhold til å sette seg inn i alle konsekvenser av valgene man ønsker, og å passe på at alle involverte har forstått nøyaktig hvordan og hva du har bestilt.

Ulike måter å gjennomføre tilvalg

Solid Entreprenør tilbyr to ulike løsninger for tilvalgsprosessen, herunder brosjyrebasert og egenutviklet webportal. Hvilken tilvalgsprosesses som gjelder for deg avhenger av hvilken løsning som er avtalt mellom byggherre og entreprenør i ditt prosjekt.

Tilvalgsbrosjyre
Dine tilvalgsmuligheter presenteres i en informasjonsbrosjyre. Her finner du en oversikt over hva som blir levert som standard leveranse og hvilke muligheter dere har for tilvalg. Brosjyren vil også gi en oversikt over priser, retningslinjer og frister for prosessen. Valgte løsninger for din bolig formidles til entreprenør via et signert tilvalgsskjema.   

Webportal
Standard leveranse og tilvalg presenteres i Solid sin egenutviklede webportal. Kjøper får tildelt eget brukernavn og passord som gir tilgang til webportalen etter kjøp. I portalen får du tilgang til å se de aktuelle og tilgjengelige tilvalgene for din bolig, samt en oversikt over priser, frister og retningslinjer for din prosess. Dine valgte løsninger bestilles gjennom din bruker i webportalen

Viktigheten av tydelig dialog

Dersom du har spørsmål gjennom prosessen må dette fortrinnsvis tas per e-post, eller eventuelt i møter dersom det er avtalt. Muntlig kommunikasjon gir større risiko for misforståelser, skriftlighet er derfor ryddigst for alle parter. Henvendelser rettes mot tilvalgsansvarlig i ditt prosjekt.