solid
Hva er grønne tak og blå tak?Hva er grønne tak og blå tak?

Grønne og blå tak - hva er det?

Været her til lands har med årene blitt både villere og våtere, hvilket også gir utslag i økt nedbør. Å dekke takene med vegetasjon (grønne tak) eller basseng (blå tak) som fanger opp regnet, vil sørge for at avløpsnettet blir vesentlig mindre belastet enn ellers.

Tall fra 2015 viser at skadekostnader tilknyttet overvann utgjør opptil 3,6 milliarder kroner i året, og store deler skyldes at avløpsnettene overbelastes i perioder med mye styrtregn. Byene blir mer tettbygd, mens avsløpsnettet ikke oppgraderes for å holde tritt.

Grønne tak som puster frisk luft

Når det gjelder grønne tak så finnes det flere varianter som brukes i dag. Grønne tak bidrar både miljømessig i form av levende vekster som binder svevestøv og CO2, men også i form av å absorbere overvann ved store nedbørsmengder på kort tid. Det er sedumtak og torvtak som er de mest utbredte grønne takene.

Sedumtak er meget godt egnet til plassering på tak i kraft av sin evne til å absorbere samtidig som den tåler sterk solvarme. På sommerstid vil i tillegg et sedumtak kunne redusere temperaturene i etasjene under.

Torvtak er blant de eldste taktekkingene som er kjent her til lands, og fungerer gjennom alle årstider om den legges riktig. Taket er svalende om sommeren og varmeisolerende om vinteren. Torvtak har fått ny aktualitet spesielt på hytter de seneste årene.

Blå tak hjelper mot overvannsproblematikken

Hensikten med blått tak er å samle opp mest mulig av styrtregnet fremfor å lede det bort. Hovedsluket legges på takets høyeste punkt og samler opp vann til en maksimal beregnet vannstand. Dette blir dermed et basseng som gradvis tømmes for vann gjennom mindre sluk som leder ut til avløpsnettet eller gjennom fordampning. 

Protan (bildet nedenfor) er en leverandør av blå tak som har utviklet en bassengløsning som sakte og kontrollert drenerer vannet bort fra taket i en periode på 24 timer etter styrtregnet.

Protan har utviklet bassengløsning for blå tak. Foto: ProtanProtan har utviklet bassengløsning for blå tak. Foto: Protan