Hva er felleskostnader og hvilke er mest vanlige?Hva er felleskostnader og hvilke er mest vanlige?

Felleskostnader - hva er det?

Felleskostnader er de utgifter som fordeles på alle eierne i selveierleiligheter, og som skal dekke inn kostnader tilknyttet fellesarealer, kommunale avgifter og lignende.

Felleskostnader er like for alle seksjonseierne, gjerne basert på kvadratmeterstørrelsen på leiligheten til den enkelte. Samtidig vil det være spesifikke kostnader som gjør at fordelingen må være mer praktisk, slik at kun de som har solavskjerming, balkong eller lignende betaler for vedlikehold av disse.

De vanligste felleskostnadene

Vanlige felleskostnader vil være kommunale avgifter, strøm og belysning til fellesområder, forsikringer tilknyttet bygningsmassen og tomterelaterte kostnader. I motsetning til andelsleiligheter i et borettslag vil ikke selveierleilighetene ha fellesgjeld som skal nedbetales. Det er derfor viktig å skille mellom begrepene fellesgjeld og felleskostnader.

Det kan også være slik at leilighetene ikke har individuelle målere for vann, varme, kloakk og lignende, slik at disse kostnadene også må fordeles ved hjelp av en brøk.