solid
BRA vs P-rom - hva er forskjellen?BRA vs P-rom - hva er forskjellen?

BRA VS P-rom - hva er forskjellen?

Dersom du er på jakt etter et nytt sted å bo, er det noen begreper det er nyttig å være kjent med. Å vite forskjellen på enkle begreper som BRA og P-rom er viktig for å forstå tegninger og boligannonser.

Når du starter boligjakten, er det særlig to begreper som dukker opp ganske raskt: BRA og P-rom. Begge disse begrepene sier noe om størrelsen på boligen. 

BRA = bruksareal. BRA forteller deg hvor stort areal boligen har, målt innenfor boligens yttervegger. Dette er det viktigste begrepet å være kjent med, og selger plikter alltid å opplyse om korrekt BRA. 

P-rom = primærrom. P-rom er arealet av alle rommene i boligen, som kan brukes til varig opphold. Det betyr at oppholdsrom som kjøkken, stue, badrom, soverom, gang, trapp, kontor, lekerom med mer er å regne som P-rom i boligen. 

BRA, P-rom og sekundærrom

Et tredje begrep det kan være greit å ha hørt om, er S-rom (sekundærrom). Dette er rommene som ikke kan brukes til varig opphold, slik som garasje, teknisk rom, garderober, walk-in closet, boder med mer.

Åpne balkonger, terrasser og lignende er ikke regnet som P-rom eller S-rom, og er derfor ikke inkludert i boligens BRA. Slikt areal kan være inkludert i boligens BYA (bebygd areal) som sier hvor stor del av tomten som består av bolig, parkeringsplass (garasje, biloppstillingsplass, carport) og terrasser. Dersom terrassen derimot ligger mer enn en halv meter under bakken, blir den ikke medregnet i BYA. 

Et annet begrep som i blant også dukker opp er BTA (bruttoareal). Dette arealet forteller hva det totale arealet av boligen er, målt på utsiden av ytterveggene. Dette vil alltid være det største tallet. Begrepet er mest aktuelt når vi snakker om nybygg eller påbyggingsprosjekter.