Oppmåling av boligareal Oppmåling av boligareal

Nye regler for oppmåling av boligareal

Dersom du er på jakt etter et nytt sted å bo, er det noen begreper det er nyttig å være kjent med. Å vite forskjellen på enkle begreper som BRA-i, BRA-e og BRA-b er en stor fordel for å forstå boligannonser og plantegninger.

Når du starter boligjakten, er det flere begreper du må kjenne til. Tidligere var de mest kjente BRA og P-rom, men dette ble endret 1.januar 2024. Hensikten med denne endringen er å gjøre det mer forståelig for forbrukeren og unngå unødig begrepsforvirring. 

Disse begrepene må du kjenne til

BRA-i
Internt bruksareal. Med dette menes arealet som er innenfor boligens omsluttede vegger. Dette er for eksempel kjøkken, stue, bad, soverom, entre, innvendig bod og rom som eventuelt forbinder disse.

BRA-e
Eksternt bruksareal. Dette er rom eller tilleggsbygg som tilhører boligen, uten å være direkte tilknyttet det interne arealet. Eksempler på dette kan være utvendig bod, en kjellerstue med egen inngang eller lignende.

BRA-b
Innglasset balkong. Dette begrepet omfavner innglassede terrasser, balkonger og altaner som tilhører boligen.

Åpent areal
Her er det snakk om balkonger, terrasser, altaner eller lignende som er åpne og er tilknyttet boligen (dette er ikke regnet som bruksareal/BRA).

GUA
Gulvareal. Med dette menes ikke måleverdig gulvareal, som skyldes lav himlingshøyde eller skråtak. Dette kan oppgis som en tilleggsinformasjon til boligen. 

ALH
Areal med lav himlingshøyde. Dette måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra kravet om himlingshøyde. Dette skal opplyses om sammen med BRA.