solid

Borettslag - hva er det?

Borettslag betyr at du har enerett til egen bolig, og du blir andelseier i borettslaget. Du står i utgangspunktet fritt til å selge boligen din, og du kan pusse opp slik du ønsker, så lenge arbeidet ikke berører bærende konstruksjoner eller felles rør og innretninger. En andel i et borettslag kan leies ut, men her er det visse retningslinjer man må forholde seg til.

Et boligprosjekt kan organiseres etter ulike eieformer – hvor selveier eller borettslag et det mest vanlige. I et borettslag er formålet å gi andelseierne en bruksrett til sin egen bolig i foretakets eiendom. Dette betyr at når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du det som kalles andelseier. I praksis betyr dette at du eier en andel av borettslaget, og har enerett til egen bolig. Samtidig står du fritt til å bruke fellesarealer på lik linje med andre beboere.

Når du kjøper en leilighet i et borettslag, må du kjøpe deg inn med ett innskudd, eksempelvis 50% av boligens verdi. Resten av summen nedbetales som fellesgjeld. Fellesgjelden er et langsiktig lån tatt opp av borettslaget, og du som andelshaver betaler avdrag for din del av fellesgjelden gjennom månedlige fellesutgifter.

Et borettslag, på lik linje med et sameie, vil ha nedfelte vedtekter som bestemmes i et styre. På generalforsamlinger kan alle beboere delta og medvirke til hva disse vedtektene skal være. Det vanlige er at disse tar for seg regler for bråk og støy, dyrehold, bruk av fellesarealer, regler for endring av utvendig fasade (eksempelvis solskjerming, beplantning) også videre.    

Ved utleie av en borettslagsleilighet, er det noen vilkår som er gjeldende. Du kan fremleie boligen, men andelseier må da ha bodd i leiligheten i ett av de seneste to årene. Da kan boligen leies ut i opptil tre år. Egne regler gjelder for utleie til familiemedlemmer.