solid

Feil eller mangler

Dersom du skulle oppdage feil eller mangler ved din bolig skal dette meldes ifra til entreprenøren på boligprosjektet.

Reklamasjonshenvendelser til Solid Entreprenør AS 
Reklamasjonshenvendelser håndteres av sluttkundeavdelingen i Solid Entreprenør.  

Alle reklamasjonshenvendelser skal sendes inn via vårt reklamasjonsskjema. Ved bruk av skjema sikrer vi korrekt registrering av saken, og legger til rette for rask og riktig behandling. Etter registrering vil du motta en bekreftelse på mail om at saken er mottatt, sammen med et saksnummer.  
 
NB! Du kan kun sende inn én sak per henvendelse. Dersom du har flere saker må disse registreres på hver sitt skjema. Det er viktig å legge ved bilder, slik at vi ser hva saken dreier seg om. Saker som mangler bilder der dette er nødvendig for vår vurdering, vil bli avvist. 

Registrer din reklamasjon her

For andre henvendelser kan du kontakte service@solid.no.