solid

Kundeportalen

Solid Entreprenør har en egen kundeportal hvor våre boligkjøpere kan finne nyttig informasjon om boligen sin. Kundeportalen er delt inn i ulike områder som er tilpasset det aktuelle prosjektet, og innholdet kan derfor variere noe fra prosjekt til prosjekt.

Tilvalgsløsning 

I kundeportalen finner du informasjon om hvilke tilvalg og tilpasninger som er valgt for boligen din. Her ligger også påloggingen til vår "Elektroniske tilvalgsportal" for de prosjektene hvor dette er valgt som løsning. Etter avsluttet tilvalgsprosess vil alle tilvalgs-avtalene bli lastet opp, og man kan se endelig tilvalgs-informasjon for boligen. 

Merk at dette kun gjelder kunder som har kjøpt en bolig bygget av Solid Entreprenør. Andre byggentreprenører vil kunne ha andre systemer som du ble orientert om ved innflytting.

Eldre prosjekter 

For eldre prosjekter som er overlevert tilbake i tid, vil man ikke finne tilvalgs-informasjon under området Tilvalgsløsning. Det vil imidlertid være mulig å laste opp tidligere mottatte tilvalgsavtaler i kundemappen på egenhånd, slik at man kan samle all boliginformasjon på ett sted.

FDV-informasjon 

Her finner du viktig informasjon om "Forvaltning, Drift og Vedlikehold" av boligen. Det er viktig å lese igjennom denne informasjonen, da den forteller hva som må påsees for riktig bruk av boligen. Du finner tegninger, leverandøroversikt og funksjonsbeskrivelse for det meste i boligen. (komfyrvakt, rensing av sluk, bruk av ventilasjonsanlegg osv.) FDV informasjonen vil først være tilgjengelig etter at boligen er overlevert. 

Reklamasjoner 

I kundeportalen har du oversikt over dine reklamasjoner. Du kan både melde inn nye saker, og sende melding til oss og få svar direkte i saken. 

Opprette bruker i kundeportalen 

For å få tilgang til kundeportalen må man opprette en brukerprofil. Det er viktig ved opprettelse av bruker, at man benytter samme mailadresse som er oppgitt ved kjøp av boligen, slik at systemet finner deg og riktig boliginformasjon i vårt kundesystem.
Du kan opprette bruker i Kundeportalen ved å klikke på linken her.