Tips fra rørleggeren - rens av sluk og vannlås

Borge Rør er en anerkjent og lokal rørleggerbedrift som ble stiftet allerede i 1948. Rørleggermester Øystein Martinsen har hele 40 års erfaring fra faget, og i dette innlegget kommer han med noen gode tips når det kommer til rens av sluk og vannlås.

Borge Rør ble stiftet for over 70 år siden, og har helt siden starten satset på å være en sterk aktør i det lokale markedet. Vi har vært i kontakt med daglig leder for selskapet, Sindre Pedersen og rørleggermester Øystein Martinsen, som begge har gitt oss noen gode tips og råd når det kommer til rens av sluk og vannlås i boligen.

Rens av sluk og vannlås

Sluket finner du gjerne under vasken, i dusjen, badekaret og på gulv i de rommene der dette er påkrevd eller valgt. Vannlåsens befinner seg under slukene og dens oppgave er å holde vond lukt fra rørene unna. I tillegg er den utformet på en så genialt måte at den kan samle opp mye av det som ikke er i væskeform, fra hår og strikker til matavfall og annet som ikke skal ned gjennom sluket. 

- Som en god regel skal alle typer sluk rengjøres, forklarer Martinsen. Gjennom godt renhold av sluk bidrar man til å forhindre forkalkninger og tette avløp som kan forekomme over tid.
Ved rengjøring av sluk må slukristen først løftes opp, slik at man kommer godt til ned i sluket. Husk også å vaske slukristen da det dannes et «fettbelegg» på undersiden av risten.
Sluket må etterfylles med vann, dette for å unngå vond lukt i og fra sluket.

På samme måte som sluk, må også vannlåsen rengjøres, da skitt, smuss og annet danner et belegg i vannlåsen. Vannlåsen utgjør en gjenget kopp som sitter under vasken.
Ved rengjøring skrus denne av for å komme til «innmaten» i vannlåsen. Vaskes med såpe og vann. Vannlåsen trekkes til for hånd uten bruk av tenger. Vannlåsen bør også etterfylles med vann.

Renhold av sluk og vannlåser bør som minimum gjennomføres hver 3. måned.

Her ser du en super video som viser hvordan det gjøres i praksis

youtube_video_preview