Unngå brannfarer og unødige strømsluk, her er elektrikerens beste boligtipsUnngå brannfarer og unødige strømsluk, her er elektrikerens beste boligtips

Tips fra elektrikeren - unngå brannfarer og unødige strømsluk

Installatøren Fredrikstad er en av distriktets største elektroinstallatører og er en del av Installatøren Gruppen. I dette innlegget deler Kristian Antonsen, leder for serviceavdelingen, noen gode tips til boligeiere for å unngå de største brannfarene og unødige strømsluk.

Hver enkelt husstand har hundrevis av elektriske komponenter og de fleste av oss tenker ikke så mye over dem i hverdagen. Likevel er faktum at svært mange branner starter grunnet feil elektriske elementer, og i den forbindelse er det flere ting man skal være obs på.

Riktig lading av elbil og hybridbiler

Vanlige stikkontakter er IKKE beregnet for lading av elektriske biler. De tåler nemlig ikke langvarig høy belastning.

Myndighetene (DSB) og vi anbefaler vegghengt lader (mode 3) med spesialtilpasset Type 2-kontakt for lading av biler. Utstyret består av en egen ladeboks som er fastmontert på veggen og en kontakt som er bygget for å tåle høy belastning over lengre tid. Hjemme i garasjen brukes det vanligvis en fastmontert kabel som plugges i bilen.

Nei til bruk av vanlig stikkontakt

Lading fra en vanlig jordet kontakt uten strømbegrensning på 10A eller jordfeilbryter type B er ikke lov! (ref. FEL og NEK400).

Skal du lade bilen på fast biloppstillingsplass (hjemme eller på jobb), må det enten installeres en ladestasjon eller kurs for eksisterende kontakt oppgraderes som angitt for Mode 2 lading.

Nei til bruk av skjøteledning!

Skjøteledninger og adaptere skal ikke benyttes. Se brukerveiledningen i bilen, der advares det om at dette ikke er tillatt. Fristes du til å bruke skjøteledning dersom ledningen er for kort, eller om kontakten ikke passer, økes faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning.

Elsjekk – Kontroll av det elektriske anlegget

For privatpersoner anbefales en Elsjekk eller et ettersyn av det elektriske anlegget utført av autorisert elektrofirma minimum hvert 5. år. Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg. De fleste forsikringsselskaper gir rabatt dersom boligeier har avtale med en sertifisert el kontrollør.

Hva sikre deg bedre mot ulykker og skader av elektrisk årsak?

  • Ikke bruk løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom med løse dyr.
  • Pass på at barn ikke tar med elektroapparater under dyne /tepper ol.
  • Ikke bruk elektriske ovner til å tørke tøy på.
  • Husk å slå av stekeplater/komfyr etter bruk. For de som glemmer lett finnes det tekniske hjelpemidler (komfyrvakt) som slår av plater og komfyr etter en viss tid.
  • Bytt ut skjøteledninger med fastmonterte stikkontakter.
  • Kun autoriserte fagfolk kan gjøre noe med den faste installasjonen i boligen din.
  • Sjekk merking av lamper og skjermer. Overhold avstander fra lamper til brennbart materiale og benytt aldri sterkere pærer enn hva som er angitt på lampen.
  • Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l. for varmgang. Kjenn med fingrene om noe er unormalt varmt. Oppdages dette må autoriserte elektrofagfolk kontaktes.
  • Har du gammelt elektrisk utstyr du ikke føler deg trygg på, bør det tas ut av bruk og leveres ved gjenvinningsstasjon eller i en forretning som selger slikt utstyr.