solid
Bli kjent med FDV-dokumentasjonen til boligen dinBli kjent med FDV-dokumentasjonen til boligen din

Bli kjent med FDV-dokumentasjonen til boligen din

Fra og med juli 2010 ble det en forutsetning for å få ferdigattest på en ny bolig, at man utarbeider og overleverer FDV-dokumentasjon til boligens eier. Her forklarer vi deg nærmere om hva FDV er og hvorfor det er viktig å kjenne til den som boligeier.  

Runar Nordhelle er leder for Sluttkundeavdelingen i Solid og få kjenner bedre til FDV enn ham. I denne artikkelen forteller Runar litt nærmere om hva FDV er og hvordan det fungerer i praksis for deg som har kjøpt en ny bolig.

Hva er FDV-dokumentasjon?

Først og fremst kan vi starte med å forklare hva FDV betyr. De tre bokstavene er nemlig ikke et ord som har mistet vokalene sine, men en forkortelse som utgjør forbokstavene til Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Samlet sett utgjør FDV-dokumentasjonen rett og slett en bruksanvisning for bygget, eneboligen, leiligheten eller rekkehuset ditt.  

Hva skal FDV-dokumentasjonen inneholde?

I FDV-dokumentasjonen finnes informasjon om hvilke produkter og installasjoner som er brukt i boligen, hvordan de skal betjenes, rengjøres og vedlikeholdes. Ifølge Direktoratet for byggkvalitet bør dokumentasjonen for boliger omfatte: 

- bygningsmessige produkter (f.eks gips, panel, listverk, gulv osv)
- sanitær og røranlegg
- varmeanlegg og varmekilder
- ventilasjonsanlegg
- elektriske anlegg og eventuelle hvitevarer
- brannalarm- og slukkeanlegg 

Hvem har ansvaret for å levere FDV-dokumentasjonen?

Det er ansvarlig søker som har ansvaret for å samle og sammenstille dokumentasjon for driftsfasen. Dokumentasjonen skal overleveres eier mot kvittering. Mangelfull dokumentasjon kan føre til unødvendige kostnader ved at produkter behandles eller utnyttes feil.

Når skal dokumentasjonen foreligge?

Når bygget er ferdig (ferdigattest foreligger) skal dokumentasjonen være klar. Rent praktisk er det som oftest under overtagelsen man som boligeier får FDV-dokumentasjonen. Denne skal overleveres hver enkelt eier mot kvittering.  

Hvor eller hvordan bør man oppbevare FDV-dokumentasjonen?

FDV-dokumentasjonen lastes normalt opp i Kundeportalen til Solid, og du finner den under fanen FDV. Dette kan imidlertid variere litt fra prosjekt til prosjekt avhengig av hvilke føringer utbygger legger for overlevering av FDV. Vi anbefaler også å printe ut Solids Brukerveiledning for boliger, slik at den er lett tilgjengelig. Dette er en kortversjon med mange nyttige opplysninger.   

Les gjerne mer om FDV-dokumentasjon på Direktoratet for Byggkvalitet sine nettsider.