Hasle Bygg 01 overlevert til kundeneHasle Bygg 01 overlevert til kundene

Vårt største prosjekt noensinne overlevert til kundene

2020-09-11
Rett før sommeren leverte vi de siste leilighetene til kunder på Hasle Bygg 01 prosjektet. Prosjektet har vært en spennende reise og besto av rehabilitering og nybygg. Vinslottet rommer både leiligheter og næring.

Vinslottets historie

Historien til Hasle Bygg 01 (også kjent som Vinslottet) startet for mange år siden. Over 40 år før Solid ble grunnlagt, i 1932, stod bygget klart som Vinmonopolets fabrikk, og Nordens største bygg på denne tiden.

Bygget har siden blitt brukt for produksjon og tapping av norsk brennevin, helt frem til 2011 da anlegget ble lagt ned.

Noen år senere kom Solid inn i bildet, engasjert som totalentreprenør av byggherrer Höegh Eiendom AS og Profier AS. Vi skulle gjøre det ikoniske bygget om til boliger, kjøpesenter og en møteplass for de som bor og jobber på Hasle.

Byggeprosessen og resultatet

Veien til ferdig produkt varte i 3 år, fra mai 2017 til juni 2020. Aktiviteten på byggeplassen var stor med egenproduksjon i fagene betong, tømmer, mur, flis, maling, blikkenslager og taktekking.

Hele prosessen besto av riving av eksisterende øverste etasje, samt korsbygg midt i bygget, og rehabilitering av tre eksisterende etasjer. I tillegg ble det bygd tre nye etasjer på toppen. Teglfasaden, de originale stålsøylene og flere detaljer er bevart. For å tydeliggjøre hva som er gammelt og hva som er nytt, er nybygget hvitt og bygd i andre materialer enn den bevarte delen.

Hasle Bygg 01, ferdigstilt og overlevertHasle Bygg 01, ferdigstilt og overlevert

Vinslottet som står ferdig nå består av to underetasjer, første etasje med næringsdel: butikker, restauranter, cafeer, osv. og 5 etasjer med 223 leiligheter. Disse er i forskjellige størrelser, fra 22 til 144 kvadratmeter, noen med industriell «look» og hele 3,7 meters takhøyde. Bygget er tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter som også sørget for et generøst felles gårdsrom i midten, i tillegg til egne balkonger, private hager og takterrasser som de fleste av leilighetene har fått.

Et historisk og vernet bygg

Byantikvaren har omtalt bygget som enestående norsk industriarkitektur, og gjort teglfasaden i 2. og 3. etasje bevaringsverdig. Et historisk og vernet bygg som Vinslottet, fører naturligvis til mange krevende, utfordrende og ikke minst spennende prosjekteringsløsninger.

Lasse Johansen, daglig leder i Solid Entreprenør, fortalte bygg.no i et eget intervju: «Det er utfordrende å omgjøre et massivt industribygg fra 30-tallet, med høy verneverdi, til et boligbygg. På den ene siden skal du ta vare på industripreget og detaljene som gjør bygget unikt. På den andre siden skal lokalene tilfredsstille alle nye krav til blant annet lys, lyd, ventilasjon, brannsikkerhet, rømningsveier og så videre.»

Det har blitt jobbet med de minste detaljer slik som å lage den perfekte mursteinsblanding, for å matche den opprinnelige murssteinsfargen fra 1930-tallet, til å prosjektere en enorm V-logo som ble plassert på toppen av bygget. Hele bygget har generert over 1000 tegninger kun innen arkitektfaget. Et stort prosjekteringsteam av rådgivere, utførende, leietakere, byggherre og offentlige etater som byantikvar, har jobbet tett sammen i over 3 år for å levere et komplett bygg med høy kvalitet. Samtidig som man har bevart den historiske sjarmen av bygget. Prosessen har ført til verdifull erfaringsutveksling og kreativ tenkning, som Solid Entreprenør tar med videre i sine fremtidige rehabiliteringsprosjekter.

Hasle Bygg 01, ferdigstilt og overlevertHasle Bygg 01, ferdigstilt og overlevert

Utfordringer og læring

Prosjektet med sin kompleksitet og størrelse og ikke minst kravene fra Byantikvaren har gitt stor lærdom for Solid.

På det meste var det 260 arbeidere som jobbet samtidig på byggeplassen. Det krevde god planlegging, stort HMS-fokus, og fungerende logistikk, særlig siden hele området rundt prosjektet var i utbygging på samme tid.

Det vi har lært, tar vi med oss videre, og vi er veldig stolte av sluttresultatet. Vinslottet blir uten tvil et referanseprosjekt for oss i mange år fremover, som kan minne oss om hva vi kan få til som et team.

Hasle Bygg 01, ferdigstilt og overlevertHasle Bygg 01, ferdigstilt og overlevert