Ung i Solid

2021-10-01
I Solid er vi opptatt av at alle skal føle seg som en del av fellesskapet. For å oppnå dette ser vi viktigheten av å bli kjent med kollegaer, utvikle seg og styrke samholdet. Vi er derfor i full gang med å arrangere både faglige og sosiale sammenkomster. Et av disse tilbudene er Ung i Solid som retter seg mot våre yngre medarbeidere!

Ung i Solid arrangeres fire ganger i året og er et tilbud til alle våre medarbeidere under 30 år. Hensikten med tilbudet er å skape en arena der våre yngre medarbeidere kan dele kunnskap og erfaringer med hverandre, samt bli bedre kjent på tvers av organisasjonen. Arrangementet består både av en faglig og en sosial del. 

Torsdag 30. september kunne vi endelig ønske velkommen til samling! Ung i Solid ble gjennomført på prosjektet vårt på Solhøy med temaet "Økonomi på selskapsnivå". Her ble det innledningsvis gjennomført en befaring på byggeplassen, etterfulgt av en innføring i Solid sitt regnskap. 

Etter den faglige delen gikk turen videre til Moss hvor deltakerne spiste middag og spilte paintball!