solid
Solon og Solid Entreprenør går sammen om BREEAMSolon og Solid Entreprenør går sammen om BREEAM

Solon Eiendom og Solid Entreprenør investerer sammen i BREEAM

2020-07-03
Med et samarbeid som strekker seg nær 15 år tilbake i tid, er det to aktører som har lært hverandre godt å kjenne som nå retter øynene mot miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM-NOR. Felles for dem begge er målet om å øke miljøprofilen i prosjektene, samtidig som det skal være verdiskapende. Veslebukta på Kolbotn er plukket ut som pilotprosjekt.

Mange fellesnevnere gir grunnlag for godt samarbeid

- Det er egentlig veldig enkelt - vi er begge ukompliserte i holdning, sier daglig leder i Solid Entreprenør, Lasse Johansen, når han skal peke på den viktigste pilaren i samarbeidet med boligutvikleren Solon Eiendom. Sammen skal de to eiendomsaktørene investere i BREEAM-kompetanse for å legge grunnlaget som kreves av fremtidige prosjekter innen miljøsertifisering og bærekraft. Og i samarbeidet er tillit en nøkkelfaktor.  

- Vi vet at vi har bygg som kan kreve litt ekstra av samarbeidspartnerne våre, men tryggheten og tilliten vi har bygget opp med Solid viser at det har fungert veldig bra, sier Stig L. Beck, adm. direktør i Solon. 

Når spadene settes i jorda for det nye leilighetsprosjektet Veslebukta på Kolbotn, vil den målbare oppfølgingen av prosjektets miljøprofil forenkles ved hjelp av BREEAM-NOR. 

BREEAM-NOR er et ekstremt godt verktøy for oss

Solon Eiendom ser det både som sitt ansvar og som en mulighet å kombinere sosialt ansvar og sosial nytte med verdiskapning. - Vi har besluttet at alle boligprosjektene våre skal sertifiseres Very Good eller Excellent innen 2022. BREEAM-NOR har også med god økonomi å gjøre, og vi anser det som et særlig godt egnet verktøy for å vurdere konkrete måltall for byggene vi utvikler, ifølge Beck.

Hos Solid Entreprenør er man skjønt enig i viktigheten av å ha gode styringsverktøy, også innen alle miljøaspektene. - Hvis det vi skal gjøre ikke er verken økonomisk eller bærekraftig, skal vi ikke gjøre det. Så enkelt er det. Vi skal ikke være populister, alt vi gjør skal være faktabasert og her vil BREEAM spille en hovedrolle, fortsetter Johansen. 

Et avgjørende konkurranseelement i fremtidens prosjekter

- Vi er helt sikre på at BREEAM-kompetanse over tid vil være et viktig og etterhvert avgjørende konkurranse-element. Med denne satsningen vil vi også kunne gjøre mer av BREEAM-godkjenningen internt, og enklere sparre med byggherren i tidlig fase. Tidlig påvirkning har alltid vært en av Solids primære bidrag til faste byggherrer, fordi det er rimeligst å gjøre endringene så tidlig som mulig i prosjektet. Ved å bygge kompetanse på BREEAM hjelpes byggherrene våre å realisere slike prosjekt enklere, bedre og rimeligere, uttaler Johansen.

- Det er ikke noe motsetningsforhold mellom lange, gode relasjoner og profesjonalitet. Man vet veldig godt hvor grensene går og at ting blir best når man spiller hverandre gode. Derfor går vi også sammen med Solid når vi nå skal satse på BREEAM, avslutter Beck. 

Fakta om Veslebukta

Prosjektet vil bestå av 56 selveierleiligheter fordelt på tre leilighetsbygg på fem boligplan, samt underliggende bod- og garasjeanlegg. Boligene vil variere fra ca. 38 til 221 kvm. Det blir 14 townhouses ved Theodor Hansens vei, disse vil ha et arkitektonisk preg og innhold tilsvarende townhousene som Solon Eiendom har solgt på motsatt side av Theodor Hansens vei (deler av boligprosjektet Storebukta). Det vil bli en gjennomgående meget god standard i alle boligene. Prosjektet har blitt tatt meget godt i mot av markedet og nær 80% av alle boligene i første trinn ble revet vekk i løpet av første salgshelg.