SOLID MED PÅ Å UTVIKLE LØSNINGER FOR THERMOMUR BYGGESYSTEMSOLID MED PÅ Å UTVIKLE LØSNINGER FOR THERMOMUR BYGGESYSTEM

Solid med på å utvikle løsninger for thermomur byggesystem

2020-11-06
Solid og Jackon har vært samarbeidspartnere i mange år. Nå er vi med på å hjelpe Jackon i å utvikle løsninger for Thermomur byggesystem for bruk i boliger med inntil 4 etasjer i brannklasse 2. I dag er bruken begrenset til 3 etasjer i brannklasse 1 på grunn av brannbestemmelser i Forskrift om Tekniske krav til byggverk i Norge.

Hva er Thermomur og hvordan brukes den?

Jackon Thermomur er et komplett byggesystem til grunnmur og vegger i boliger i full etasjehøyde. Produktet består av lette blokker i Jackopor® (EPS) som stables som byggeklosser og fylles med betong.

Bruk av Thermomur skal være fordelaktig når det gjelder lave investeringskostnader sammenlignet med tradisjonelle betongbygg, samtidig som den har veldig gode isolasjonsegenskaper.

Bærekraftig løsning

Det finnes også en rekke miljøaspekter som snakker til fordel for bruk av Thermomur.

Eivind Olsen, Utviklingssjef i Jackon forklarer: "Den smarte, lette løsningen gir tørr, lun og sunn bo-komfort, økt boligverdi og lave fyringsutgifter. Samtidig spares miljøet for unødvendige belastninger. Bygg satt opp i Thermomur krever lite vedlikehold og er ekstremt holdbare. Per i dag er ingen bygg med Thermomur revet, og hvis det skulle skje så kan EPS skilles fra betongen og returneres til oss for bruk i produksjon av nye materialer."

Prosjektet

I samarbeid med Sintef har Jackon As fått bevilget midler fra Forskningsrådet for å utbedre Thermomur. Prosjektet handler om å utvikle og dokumentere løsninger slik at Thermomur byggesystem kan tas i bruk i boliger inntil 4 etasjer.

 - Innovasjonen vil være vesentlig for Jackon As og de andre prosjektpartnere, men også nasjonalt og internasjonalt. Behovet for å utvikle metoder og løsninger innenfor brannsikker bruk av EPS i bygninger og byggesystemer med brennbar isolasjon er stort, både hos norske og utenlandske myndigheter, sier Olsen.

 Solids bidrag

Vi har i lengre tid håpet på at Thermomur skulle bli godkjent for større bruk, så vi er veldig fornøyde med at vi kan bidra i dette prosjektet.

Thermomur er et fint produkt å jobbe med på grunn av sine gode egenskaper både med tanke på fukt, isolering og bæring. I tillegg så er det en miljøvennlig løsning, som er produsert i Norge’, sier Ronny Groth, Driftsleder i Solid Entreprenør og en av deltakere i prosjektet.

På prosjektet Nøste Panorama i Lier ble Thermomur 350 brukt. Prosjektet utløste ønske om heving av brannklassen fra brannklasse 1 til brannklasse 2. På prosjektet Nøste Panorama i Lier ble Thermomur 350 brukt. Prosjektet utløste ønske om heving av brannklassen fra brannklasse 1 til brannklasse 2.

Eivind Olsen understrekker også, hvor viktig det er for Jackon å få innspill fra kunder som Solid:

- Solid som samarbeidspartner er viktig for Jackon As for videre utvikling av våre produkter. Solid har stor kompetanse på bygg i brannklasse 2 og den kompetansen er meget viktig for oss for å utvikle produkter. Hvordan vi skal teste viktige detaljer rundt f.eks. dører, vinduer, gjennomføringer og rømningsveier er kunnskap som Solid sitter på og meget viktig bidrag i dette prosjektet. Skal vi lykkes må vi få innspill fra våre seriøse kunder for å bli enda bedre, og dette er grunnen til at vi ville ha med Solid på laget.

Vi gleder oss til å se resultater av prosjektet!